Rektor SPU prof. Peter Bielik bol ocenený Zlatou medailou LSU

vložil: Renáta Chosraviová

Na sympóziu Poľnohospodárske univerzity v 21 storočí: význam transferu technológií a informácií pre programovú udržateľnosť, ktoré  v týchto dňoch prebieha na Louisianskej štátnej univerzite (Louisiana State University – LSU) v USA, udelili rektorovi SPU a prezidentovi VUA Dr.h.c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD., Zlatú medailu LSU. Ocenenie je prejavom uznania za podporu medzinárodných vzťahov a spolupráce oboch inštitúcií.

Aktívna spolupráca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Louisianskej štátnej univerzity má mnoho podôb, napr. každoročný intenzívny študijný pobyt, účasť na vedeckých konferenciách, spoločné publikačné aktivity či príprava spoločného študijného programu. Sympózium LSU-VUA-SPU je ďalším spoločným podujatím, na ktorom sa zúčastňuje viac ako 20 vysokých predstaviteľov univerzít zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Hondurasu, Ruska a USA.

Počas sympózia prof. Peter Bielik prezentoval aj poštovú známku SPU, ktorá bola oficiálne predstavená v aule SPU v Nitre 9. januára 2017.  Sme radi, že naša univerzita je v zahraničí prezentovaná aj takýmto netradičným spôsobom.

Späť