Rektor SPU odovzdal dekrét o vedeckom kvalifikačnom stupni IIa Ing. Árvayovi

vložil: SPU Web Editor

Na návrh Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre priznala Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov 29. mája 2018 vedecký kvalifikačný stupeň IIa v odbore Ing. Júliusovi Árvayovi, PhD., z Katedry chémie FBP.
Dekrét o priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa IIa mu odovzdal 14. júna rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. Na slávnostnom stretnutí bol prítomný aj prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., prorektor SPU pre vedu a výskum, prof. Ing. Ján Tomáš, CSc., a vedúci doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD., vedúci Katedry chémie.
"Som rád, že nám na SPU vyrástla ďalšia osobnosť, ktorá sa vedecky dokáže angažovať,“ povedal rektor SPU. „Verím, že každý takýto úspech bude motivovať ďalších, aby nabrali odvahu a splnili kritériá, ktoré táto vedecká kvalifikácia vyžaduje. Viem, že veľa mladých vedcov aktívne pracuje v laboratóriách na katedrách či v AgroBioTechu a vedenie univerzity i fakúlt kladie dôraz na to, aby sa presadili“, dodal prof. Bielik. Vyzdvihol tiež zásluhu vedenia Katedry chémie a Fakulty biotechnológie a potravinárstva na tomto ocenení a Ing. Júliusovi Árvayovi, PhD., poprial veľa úspechov v ďalšej výskumnej práci.

Späť