Rektor SPU ocenil jubilujúcu inžinierku Jozefínu Kubaľovú

vložil: Renáta Chosraviová

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ocenil pri príležitosti životného jubilea – 60. narodenín - Ing. Jozefínu Kubaľovú, vedúcu závodu Oponice Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU, s.r.o., Kolíňany.

Jubilantka si 13. októbra z rúk rektora slávnostne prevzala Bronzovú medailu SPU v Nitre za aktívnu riadiacu činnosť a zásluhy o rozvoj univerzity. Prítomná bola aj kvestorka SPU doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD., a konateľ VPP Ing. Ján Lajda.

Ako sa rektor prof. Peter Bielik vyjadril, v osobe Ing. Jozefíny Kubaľovej univerzita vždy mala záruku v odbornosti. „Pani inžinierka je špičková pracovníčka, ktorá sa významne podieľa na výchove našich študentov, aby mohli úspešne rozvíjať technologické postupy v rastlinnej výrobe. Celý svoj produktívny život strávila na svojej alma mater a šíri dobré meno našej univerzity.“ Zároveň jubilantke zaželal veľa zdravia, energie, a aby aj naďalej odovzdávala svoje vedomosti a praktické skúsenosti mladej generácii.

J. Kubaľová je absolventkou Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre, ktorú ukončila v roku 1981. Na VPP v Oponiciach pracuje ako agronómka od roku 1987, v pozícii vedúcej závodu je od roku 2001. Kolegovia ju poznajú ako skromnú, dobrosrdečnú a pracovitú kolegyňu, ktorá vždy mala svoje zásady a ciele.

Blahoželáme!

Späť