Prví absolventi kurzu arboristika na FZKI

vložil: Renáta Chosraviová

Na začiatku kalendárneho roka v januári, keď sa otvorili brány Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva otvorila nový akreditovaný kurz arboristika v správe a údržbe zelene.

Kurz pozostáva z piatich, blokovo vyučovaných modulov. Z nich sa v januári zrealizovali prvé tri, zamerané na biologické vlastnosti drevín, hodnotenie stavu stromov a prevádzkovú bezpečnosť stromov v sídlach. 

Účastníci, najmä z oblasti územnej samosprávy v oblasti správy a údržby drevín, mali možnosť rozšíriť si svoje poznatky a konfrontovať doteraz používané metódy údržby zelene. Na moduloch sa zúčastnilo 22 účastníkov, ktorým po úspešnom absolvovaní bolo udelené osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu.

Nové kurzy sa otvoria v máji. Už teraz sa tešíme na nových účastníkov.

Viac informácií nájdete na: http://www.fzki.uniag.sk/sk/arboristika-v-sprave-a-udrzbe-zelene/

 

Späť