Prvé miesto z Maďarska pre študentov TF

vložil: Renáta Chosraviová

Na pôde Univerzity sv. Štefana v Györi sa 7. - 10. apríla konal trinásty ročník Medzinárodnej konferencie študentov mechatroniky a strojárstva. Na podujatí sa zúčastnili študenti z univerzít z Maďarska, Rumunska, Srbska a Slovenska, ktoré už šiesty raz reprezentovala Technická fakulta SPU v NItre.

Pod vedením doc. Juraja Magu a Ing. Patrika Kósu, ktorý bol aj členom hodnotiacej komisie, Technickú fakultu reprezentoval Bc. Máté Mészáros, Bc. Bálint Szabó a Bc. Marián Šándor. 

Usporiadatelia a zástupcovia firiem pôsobiacich v oblasti automobilového a strojárskeho priemyslu rozdelili študentov podľa ich študijného zamerania do skupín. Ich úlohou bolo do konca konferencie vyriešiť zadaný problém a počas záverečného dňa riešenie odprezentovať. Cieľom konferencie bolo nielen upevnenie vzťahov medzi študentmi z rôznych univerzít, ale aj rozvoj tímovej práce pri objavovaní praktických riešení technických problémov. 

Študenti Technickej fakulty preukázali výborné znalosti a praktickú pripravenosť a zo súťaže si v sekcii Konštruovanie odniesli 1. miesto za najlepšie konštrukčné riešenie. 

Späť