Projekt k HACCP sa blíži ku koncu

vložil: Renáta Chosraviová

Pri príležitosti ukončenia projektu z grantovej schémy Erasmus+, Strategické partnerstvá s názvom: Vytvorenie HACCP tréningových modulov v oblasti bezpečnosti potravín a krmív vo svetle európskych štandardov (The establishment of HACCP Training Modules on Food and Feed Safety in the Light of European Standards), sa 7. augusta na pôde Výskumného centra Agrobiotech SPU v Nitre konalo záverečné stretnutie spoluriešiteľov projektu z SPU.

Projekt bol implementovaný VC ABT pod vedením koordinátora prof. Petra Bielika a v spolupráci s Katedrou hygieny a bezpečnosti potravín Fakulty biotechnológie a potravinárstva.  

Počas jeden a pol ročnej implementácie projektu mali spoluriešitelia možnosť navštíviť prevádzky  v partnerských krajinách projektu (Turecko, Veľká Británia, Nemecko) a porovnať úroveň implementácie HACCP so Slovenskom. Pod záštitou SPU v Nitre bolo organizované priebežné stretnutie partnerov, ktorého súčasťou bola návšteva prevádzok z pohľadu implementácie HACCP. Súčasťou projektu bolo vytvorenie tréningových modulov dobrej praxe, prevažne zo štandardov EÚ, ktoré budú následne implementované do podmienok Turecka, odkiaľ  pochádzala aj koordinátorka inštitúcia Eskisehir Directorate of Provincial of Food and Agriculture.

Na záverečnom stretnutí spoluriešitelia zhrnuli dosiahnuté výsledky a zhodnotili možnosti ich využívania vo vzdelávacom procese ako aj vo výskumnej praxi.

 

Späť