Predstavitelia FEŠRR rokovali o spolupráci so zástupcami univerzity vo Vinici

vložil: Renáta Chosraviová

Fakultu európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre navštívili 11. júla zástupcovia Národnej poľnohospodárskej univerzity (NPU) vo Vinici, Ukrajina.

Na pôde dekanátu hostí – prof. Olgu Darmohrai, prorektorku pre vzdelávaciu činnosť NPU vo Vinici, prof. Olenu Shamansku, dekanku Fakulty ekonomiky a manažmentu NPU a Viktoriu Vostriakovu, doktorandku z Fakulty ekonomickej kybernetiky NPU - prijala doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., dekanka FEŠRR. Na stretnutí sa zúčastnila aj   prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD., prodekanka FEŠRR pre zahraničné vzťahy a inštitucionálna koordinátorka programu ERASMUS+ na SPU v Nitre,  Ing. Žaneta Pauková, PhD., prodekanka FEŠRR pre výchovu a vzdelávanie a doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD., fakultná koordinátorka programu Erasmus+.

V úvode stretnutia obe  dekanky - doc. Oľga Roháčiková a prof. O. Shamanska predstavili činnosť svojich fakúlt. Následne sa rokovalo o možnostiach vzájomnej spolupráce, možnostiach realizácie spoločného výskumu, vzdelávania, štúdia a mobilít študentov a zamestnancov v oblasti regionálneho rozvoja a vidieka. Obe fakulty tiež prezentovali záujem podávať spoločné projekty.

 

 

Späť