Praktické záhradníctvo - novinka na Univerzite tretieho veku

vložil: SPU Web Editor

V Botanickej záhrade SPU otvorili v akademickom roku 2018/2019 nový vzdelávací program pre študentov Univerzity tretieho veku s názvom Praktické záhradníctvo. Garantkou programu je Ing. Erika Mňahončáková, PhD.

Štúdium trvá jeden rok a v súčasnosti ho navštevuje 21 poslucháčov. V zimnom semestri absolvovali praktické cvičenia zamerané napríklad na trvalky a ich pestovanie, využitie byliniek, pestovanie drevín, pestovanie interiérových rastlín či zimnú ochranu rastlín. Výučba prebieha  pod vedením skúsených záhradníkov a odborníkov z Botanickej záhrady.

Program vznikol na podnet seniorov a svedčí o ich neutíchajúcom záujme a túžbe po spoznávaní ďalších možností pracoviska. Táto forma štúdia dopĺňa už štvrtý rok prebiehajúci vzdelávací program viazanie a aranžovanie kvetín.

 

Monitoring médií:

NitraDeň.sk: Praktické záhradníctvo je novinkou Univerzity tretieho veku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity

Späť