Pavilón BZ prešiel rozsiahlou rekonštrukciou

vložil: SPU Web Editor

V univerzitnom kampuse sídli aj dvojica katedier Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva. Katedra zeleninárstva a Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI privítali v septembri študentov vo vynovených priestoroch pavilónu BZ.

Rekonštrukčné práce na budove sa začali už v októbri 2017 výmenou čelných okien, následne pokračovala rekonštrukcia strechy a zateplenie fasády. V marci 2018 bolo prebudované laboratórium Katedry zeleninárstva na prízemí budovy a počas letných mesiacov sa uskutočnila rekonštrukcia kancelárií a cvičební. Jej súčasťou bola výmena sanity, obkladov, podláh a nábytku. „Mali sme náročné leto, sme však radi, že sme všetko stihli pripraviť pred začiatkom semestra a študenti i zamestnanci tu našli príjemné prostredie pre prácu a štúdium,“ zhodli sa vedúci  oboch pracovísk, doc. Alena Andrejiová a doc. Oleg Paulen.

Oprava budovy bola financovaná z účelovej kapitálovej dotácie a prostriedkov univerzity. Finančné prostriedky na rekonštrukciu interiéru budovy poskytla fakulta.

Späť