Odborníci z desiatich krajín diskutujú na SPU o ochrane poľnohospodárskej pôdy

vložil: Renáta Chosraviová

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa 3. apríla začala diskusia odborníkov na tému súčasnej situácie v ochrane poľnohospodárskej pôdy v kontexte špecifík regiónu strednej Európy.

Ide o medzinárodnú konferenciu s názvom Stredoeurópska iniciatíva na ochranu poľnohospodárskej pôdy (Central European Initiative on Agricultural Land Protection - CEILAND), ktorú s podporou Európskej únie organizuje Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre pod záštitou dekanky doc. Oľgy Roháčikovej.

Zúčastňujú sa na nej zástupcovia ministerstiev, poľnohospodárskych komôr, pozemkových úradov a univerzít z desiatich krajín strednej Európy ( Slovensko, Rakúsko, Chorvátsko, Česko, Nemecko, Maďarsko, Lichtenštajnsko, Poľsko, Slovinsko a Švajčiarsko).

Hlavným cieľom podujatia je diskusia, výmena skúseností a cenných informácií  o možnostiach kvalitatívne zlepšiť správu ochrany poľnohospodárskej pôdy v krajinách strednej Európy - s následným dopadom na ostatné európske regióny, ako aj o možnostiach  zabezpečiť udržateľnosť kvality poľnohospodárskej pôdy v kontexte agroenvironmentálnej a potravinovej európskej politiky a zvýšiť povedomie o hodnote pôdy pre občiansku spoločnosť, najmä v rámci EÚ.

Konferencia potrvá do 5. apríla a prezentácie, ako aj diskusiu, možno sledovať aj online na  https://ceiland.uniag.sk/.

 

Späť