Odborníci SPU vydali rozsiahlu vinársku publikáciu. Prináša najmodernejšie poznatky

vložil: Renáta Chosraviová

Nová kniha s názvom Vinárstvo, someliérstvo a enogastronómia prináša komplexné najmodernejšie poznatky z oblasti vinohradníctva, vinárstva, vinárskych technológií, chemického zloženia vína, ale aj zo someliérstva a enogastronómie. Autormi sú uznávaní odborníci v uvedenej oblasti z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre  - prof. Štefan Poláček, prof. Ján Tomáš, doc. Vladimír Vietoris a Ing. Mária Lumnitzerová. Ako  uvádzajú, komplexná publikácia o úlohe vína v kultúrnom dedičstve národa, jeho výrobe, chemickom zložení, servírovaní a význame v enogastronómii doposiaľ na Slovensku chýbala.

Kniha, ktorá je zároveň vysokoškolskou učebnicou, vyšla vo Vydavateľstve SPU.  Určená je študentom, učiteľom zaoberajúcim sa uvedenou problematikou, ako aj odborným degustátorom, účastníkom vinárskych súťaží, spotrebiteľom, predajcom a výrobcom vína.

V začiatočných kapitolách čitateľ nájde stručnú históriu vinohradníctva a vinárstva, informácie o jeho súčasnom stave vo svete a perspektíve slovenského vinohradníctva a vinárstva. Autori charakterizujú  hrozno ako surovinu na výrobu vína a požiadavky na jeho kvalitu, opísané sú vlastnosti hrozna na Slovensku registrovaných odrôd vrátane typických vlastností odrodových vín z nich vyrobených. Uvedené sú podmienky skladovania vín pre zachovanie ich kvality. Zaujímavosťou je kapitola venovaná vinárskej legislatíve a klasifikácii vín. Tiež sú stručne charakterizované vinohradnícke krajiny Európy a sveta, ich produkcia a kvalita vína. Rozsiahla časť knihy je venovaná teoretickým princípom technológie výroby vína a zariadeniam na jeho výrobu. Autori ponúkli aj osvedčené  praktické skúsenosti najväčšieho producenta slovenského vína s najmodernejšou technológiou výroby vín, ktorú používajú vo Vinárskych závodoch Topoľčianky. Toto vinárstvo obhospodaruje 600 hektárov vlastných vinohradov, ročne produkuje takmer sedem miliónov litrov vína. Ich pestrý sortiment vín získava každoročne najvyššie medailové ocenenia na najprestížnejších výstavách vín.

V ďalšej časti publikácie sú opísané príčiny vzniku chorôb a chýb vín, ich prevencia a odstránenie. Uvedené je kvalitatívne a kvantitatívne chemické zloženie vín a vplyv jednotlivých zložiek na senzorickú, nutričnú hodnotu vína a na zdravie človeka.

V záverečných kapitolách sa autori venujú someliérstvu a enogastronómii. Opísané sú najvhodnejšie kombinácie chuťovej harmónie vín s konzumovanými jedlami, degustovanie a kultúrne servírovanie vína. Zdôrazňujú sa pozitívne účinky umierneného pitia vína na ľudské zdravie, ale aj patologické dôsledky nadmernej konzumácie vína.

Rozsiahle, vyše 300-stranové dielo, uzatvára kapitola o pozícii vína v svetovej a slovenskej literatúre, umení a charakterizuje víno ako sociokultúrny fenomén. 

 

Monitoring médií:

NitraDen.sk: Jedna z nitrianskych univerzít vypracovala rozsiahlu rozsiahlu vinársku publikáciu, ktorá prináša najmodernejšie poznatky

Späť