Ocenenie European Retail Agency pre rektora SPU prof. Petra Bielika

vložil: Renáta Chosraviová počet komentáov: 0

European Retail Agency (ERA) zaradila rektora SPU Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., do svojej Siene slávy. Na rok 2018 sa tak prof. Peter Bielik stáva oceňovanou osobnosťou ERA.

Ocenenie v minulých rokoch získali významné osobnosti z oblasti vedy, výskumu a vzdelávania, ako aj zástupcovia praxe a verejného života. V roku 2014 toto ocenenie získal bývalý premiér Talianska a prezident Európskej komisie Romano Prodi.

ERA na svojej stránke uverejnila nasledujúci oznam:

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., sa narodil v Nitre v roku 1952. V rokoch 1978 - 1981 bol doktorandom na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, kde sa neskôr stal vedúcim Katedry ekonomiky, prodekanom a dekanom. Od roku 2010 je rektorom SPU v Nitre.

Prof. P. Bielikovi počas jeho kariéry udelili viacero čestných akademických titulov významných zahraničných univerzít.

2007 – Doctor honoris causa - Univerzita sv. Štefana v Gödöllő  (Maďarsko)

2009 – Professor honoris causa - Delhi School of Professional Studies and Research  (India)

2010 - Doctor honoris causa - Delhi School of Professional Studies and Research  (India)

2012 - Doctor honoris causa – Poľnohospodárska univerzita v Krakove (Poľsko)

2012 - Doctor honoris causa – Národná poľnohospodárska univerzita v Kyjeve (Ukrajina)

2013 - Doctor honoris causa – Štátna poľnohospodárska Timiriazevova univerzita v Moskve (Rusko)

2016 - Doctor honoris causa - Belgorodská štátna poľnohospodárska univerzita  (Rusko)

2017 - Doctor honoris causa- Vinická národná poľnohospodárska univerzita (Ukrajina)

Od roku 2011 je prof. P. Bielik prezidentom Vyšehradskej univerzitnej asociácie (VUA), ktorá v súčasnosti združuje 58 univerzít z 23 krajín sveta. Viac ako 200 študentov a 60 učiteľov sa zúčastnilo na letných školách, ktoré VUA pravidelne organizuje. V roku 2013 vznikla  špeciálna platforma zameriavajúca sa na mladých výskumníkov a študentov VUA YOUTH, ktorá sa každoročne podieľa na organizácii študentských vedeckých konferencií. ERA je od roku 2011 čestným členom VUA.

 

European Retail Agency (ERA) bola založená v roku 2005 v Kolíne. Jej cieľom je prepojenie univerzít a akademických inštitúcií so zameraním na vedy o živej prírode so zástupcami praxe v konkrétnych spoločnostiach a podnikoch. ERA podporuje odborný dialóg medzi svojimi členmi, zameriava sa na výmenu študentov a expertov a projektovú spoluprácu. V súčasnosti združuje vyše 200 členov.

Pôvodný oznam a viac o ERA nájdete na: http://www.european-retail-academy.org/page.php?page=halloffame

Späť