Ocenenie European Retail Agency pre rektora SPU prof. Petra Bielika

vložil: Renáta Chosraviová

European Retail Agency (ERA) zaradila rektora SPU Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., do svojej Siene slávy. Na rok 2018 sa tak prof. Peter Bielik stáva oceňovanou osobnosťou ERA.

Ocenenie v minulých rokoch získali významné osobnosti z oblasti vedy, výskumu a vzdelávania, ako aj zástupcovia praxe a verejného života. V roku 2014 toto ocenenie získal bývalý premiér Talianska a prezident Európskej komisie Romano Prodi.

ERA na svojej stránke uverejnila nasledujúci oznam:

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., sa narodil v Nitre v roku 1952. V rokoch 1978 - 1981 bol doktorandom na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, kde sa neskôr stal vedúcim Katedry ekonomiky, prodekanom a dekanom. Od roku 2010 je rektorom SPU v Nitre.

Prof. P. Bielikovi počas jeho kariéry udelili viacero čestných akademických titulov významných zahraničných univerzít.

2007 – Doctor honoris causa - Univerzita sv. Štefana v Gödöllő  (Maďarsko)

2009 – Professor honoris causa - Delhi School of Professional Studies and Research  (India)

2010 - Doctor honoris causa - Delhi School of Professional Studies and Research  (India)

2012 - Doctor honoris causa – Poľnohospodárska univerzita v Krakove (Poľsko)

2012 - Doctor honoris causa – Národná poľnohospodárska univerzita v Kyjeve (Ukrajina)

2013 - Doctor honoris causa – Štátna poľnohospodárska Timiriazevova univerzita v Moskve (Rusko)

2016 - Doctor honoris causa - Belgorodská štátna poľnohospodárska univerzita  (Rusko)

2017 - Doctor honoris causa- Vinická národná poľnohospodárska univerzita (Ukrajina)

Od roku 2011 je prof. P. Bielik prezidentom Vyšehradskej univerzitnej asociácie (VUA), ktorá v súčasnosti združuje 58 univerzít z 23 krajín sveta. Viac ako 200 študentov a 60 učiteľov sa zúčastnilo na letných školách, ktoré VUA pravidelne organizuje. V roku 2013 vznikla  špeciálna platforma zameriavajúca sa na mladých výskumníkov a študentov VUA YOUTH, ktorá sa každoročne podieľa na organizácii študentských vedeckých konferencií. ERA je od roku 2011 čestným členom VUA.

 

European Retail Agency (ERA) bola založená v roku 2005 v Kolíne. Jej cieľom je prepojenie univerzít a akademických inštitúcií so zameraním na vedy o živej prírode so zástupcami praxe v konkrétnych spoločnostiach a podnikoch. ERA podporuje odborný dialóg medzi svojimi členmi, zameriava sa na výmenu študentov a expertov a projektovú spoluprácu. V súčasnosti združuje vyše 200 členov.

Pôvodný oznam a viac o ERA nájdete na: http://www.european-retail-academy.org/page.php?page=halloffame

Späť