O spolupráci FEM so spoločnosťou Plzeňský Prazdroj Slovensko

vložil: Renáta Chosraviová

Pre akademickú pôdu sú veľkým prínosom synergického spojenia teórie a praxe aj kvalitné prednášky kolegov z praxe. V tomto zmysle odborníci zo spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko uskutočnili 15. apríla dve výberové prednášky na pôde Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

Prvú z nich realizovali v rámci predmetu európsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie na tému Trendy v pivnej kategórii: Od príležitostí k reklame. Zástupcovia spoločnosti predstavili študentom portfólio značiek Plzeňského Prazdroja, ktoré sú vyrábané prevažne na východe Slovenska, na Šariši. Následne prešli k prehľadu o segmentoch spotrebiteľov, ktorých si kategorizujú podľa jednotlivých brandov, čo vedie spoločnosť k vizuálnym kampaniam. Tie boli predstavené v postupných krokoch tvorby vizuálu a celej TV kampane na vybranej case study „Šariš Ejl“ - ich novom produkte. Zároveň prezentovali, ako kampaň testujú a zapracovávajú návrhy tak, aby oslovili danú cieľovú skupinu a nabádali zákazníkov kúpiť si práve pivo ich spoločnosti.

Počas druhej prednášky, v rámci predmetu manažment výroby, predstavili základné informácie o spoločnosti a najmä zmeny, ktoré nastali po prevzatí spoločnosti globálnou korporáciou Asahi. Ako uviedli, zmeny sa prejavili najmä v investíciách do výroby, ktoré boli prezentované. Zároveň bol dôraz kladený aj na samotný proces výroby piva a riadenie jeho procesu z hľadiska organizačného a personálneho zabezpečenia.

Spolupráca FEM so spoločnosťou Plzeňský Prazdroj Slovensko bude mať aj svoje pokračovanie 29. apríla, keď sa v priestoroch fakulty uskutoční Prazdroj Day. V rámci neho spoločnosť predstaví viaceré aktivity, ktoré môžu byť študentom prospešné z hľadiska ich ďalšieho kariérneho rozvoja. Spoločnosť má výborne prepracovaný systém talent manažmentu, do ktorého hľadá neustále nových zamestnancov. Takáto možnosť sa naskytá študentom FEM prostredníctvom stáží v centrálach v Bratislave alebo v Prahe v oblasti manažmentu, marketingu a obchodu. Študenti sa budú môcť podieľať na návrhoch, plánovaní a koordinácii marketingových aktivít pre podporu predaja výrobkov priamo na trhu ako aj na spolupráci v oblasti event manažmentu, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú festivaly, koncerty a športové podujatia. Každý spoločnosťou vybraný študent dostane na určité obdobie projekt, na ktorom bude pracovať. Po ukončení projektu svoje výsledky odprezentuje najvyššiemu vedeniu Plzeňského Prazdroja, čím môže získať reálne skúsenosti vďaka spolupráci s kolegami, ktorí sú extratriedou vo svojom odbore. Vďaka takejto skúsenosti môže spoznať, že práca v pivovare nie je len o varení piva, ale dôležité sú aj vzťahy so zákazníkmi a neustále hľadanie inovatívnych ciest. Takáto stáž je prednostne určená študentom inžinierskeho štúdia (prípadne čerstvým absolventom) s dobrou znalosťou anglického jazyka a schopnosťou komunikovať naprieč tímom, aj firmou. Výberové konanie na takúto stáž prebieha vo viacerých kolách prostredníctvom písomnej časti a osobného stretnutia. Stáž je plne platená, čo je veľkým benefitom pre študentov popri nadobudnutých praktických skúsenostiach, tréningu prezentačných zručností a teambuildingu v modernej spoločnosti.

 

Späť