Novým dekanom FZKI bude doc. Dušan Igaz

vložil: Renáta Chosraviová

Na zasadnutí AS Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa 12. septembra konali voľby kandidáta na dekana na funkčné obdobie rokov 2018 – 2022. Z dvoch navrhnutých kandidátov prijali kandidatúru obaja. Svoj program na zasadnutí predstavil doc. Ing. Dušan Igaz, PhD., a doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. V tajných voľbách zvolili členovia senátu za kandidáta na dekana bývalého prodekana pre vedu a výskum doc. D. Igaza.                                                             

Späť