Nová rektorka SPU doc. Klaudia Halászová sa ujala funkcie

vložil: SPU Web Editor

S účinnosťou od 3. júla sa rektorkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity stala doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. V priestoroch kancelárie rektora ju privítal doterajší rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ktorý jej pri tejto príležitosti poprial veľa zdravia, úspechov a dobrú ruku pri výbere spolupracovníkov.

„Byť hlavou univerzity je veľká zodpovednosť. Je to práca, ktorá môže priniesť veľa potešenia, ak sa darí, ale samozrejme aj veľa starostí a prebdených nocí. Verím, že je v silách novej pani rektorky zvládnuť všetky náročné úlohy a pokračovať vo vedení univerzity svojim vlastným štýlom,“ povedal prof. Bielik.

Na oficiálnom privítaní sa zúčastnila aj predsedníčka AS SPU doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., doterajšia kvestorka doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD., nová kvestorka Ing. Zuzana Gálová a vedúca kancelárie rektora Ing. Anna Božiková.

Podľa slov novej rektorky doc. Klaudie Halászovej, najdôležitejšie je pripraviť absolventov lepšie do praxe, posilniť postavenie zelenej univerzity  ako špičkového centra vedy a výskumu a upevniť jej prestíž v očiach verejnosti.  „Základným smerovaním je ťah na prax, bohatšie vzťahy s ňou a, samozrejme, popri vzdelávaní študentov rozvoj vedy a výskumu. Práve schválený zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania hovorí o nových podmienkach akreditácie, hodnotenia kvality štúdia. Ale čo je na konci všetkého úsilia? Predsa absolvent, ktorý sa presadí v konkrétnych pracovných a životných podmienkach. Budem rada, ak každý študijný program prejde pripomienkovaním poľnohospodárskych zväzov a komôr, nielen poľnohospodárskej, potravinárskej, ale aj architektov. Ak zladíme študijné plány s požiadavkami praxe, budúcich zamestnávateľov, pomôžeme sebe aj oživeniu krajiny a jej poľnohospodárstvu, potravinárstvu... (Doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., v rozhovore pre Pravdu: Študuj na zelenej univerzite. Neoľutuješ, 3. 7. 2018)

 

.

Späť