Nitrianska letná univerzita otvorila jubilejný desiaty ročník

vložil: Renáta Chosraviová

Jubilejný desiaty ročník Nitrianskej letnej univerzity odštartoval 3. júla slávnostnou imatrikuláciou v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Sotva si niektorý školák dokáže predstaviť, že by musel chodiť do školy aj cez prázdniny. Je preto pozoruhodné, keď sa objaví škola, do ktorej by malí školáci s radosťou chodili aj cez leto. Projekt oboch nitrianskych univerzít - Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Univerzity Konštantína Filozofa v spolupráci s Mestom Nitra – Nitrianska letná univerzita, ktorá už tradične prebieha začiatkom júla, je takouto školou a pre deti  z Nitry a okolia vo veku od 8 do 11 rokov. V rámci NLU sa účastníci hravou formou zoznamujú s akademickým prostredím a je už  tradične obdobím nezabudnuteľných príbehov, stoviek fotografií, videí, spomienok, ale najmä je správnym miestom na spoznávanie.

Doteraz si diplom prevzalo 472 úspešných malých absolventov.  Po tohoročnom jubilejnom ročníku k nim pribudne ďalších 60 malých absolventov. Počas ceremónie školáci dostali svoje vlastné indexy, do ktorých im bude zapísaná účasť na jednotlivých aktivitách. Za SPU sa na slávnosti zúčastnila prorektorka doc. Roberta Štěpánková, prorektorka prof. Zdenka Gálová a predsedníčka odborovej organizácie pri SPU v Nitre doc. Zuzana Hlaváčová, za UKF prorektorka doc. Marcela Verešová a Mgr. Margita Feranská, za Mesto Nitra prednosta  JUDr. Igor Kršiak.

Na akademickej pôde si deti v rámci bohatého programu počas deviatich dní precvičia cudzie jazyky – angličtinu, španielčinu a čínštinu, vyskúšajú si byť olympionikmi, vodičmi, botanikmi, sokoliarmi, ale aj remeselníkmi, výtvarníkmi, pedagógmi či redaktormi. Okrem toho už tradične získajú informácie o právach a povinnostiach euroobčanov, ako aj občanov - mladých Nitranov.  Počas desiatich ročníkov  organizátori pripravili už  56 aktivít.  Každoročne prekvapujú aj nejakou novinkou, tohtoročnou bude napríklad aktivita Mladý pekár.

NLU pre mnohých z účastníkov už nie je novinkou. Je medzi nimi aj veľa takých, ktorí ju absolvujú niekoľko rokov po sebe. „Prví absolventi sú už dnes dospelí a možno práve študujú na našej alebo inej univerzite,“ povedala prorektorka SPU doc. Roberta Štěpánková.

Malí absolventi ukončia svoje štúdium slávnostnou promóciou 14. júla v aule UKF  v Nitre, v rámci ktorej im bude udelený certifikát s titulom Academicus Nitriensis Jr.

 

fOTOGALÉRIA NA NLUpreDeti

Z monitorovania médií:

Slovenský rozhlas

Slovenská televízia:  https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/130062#2121

Späť