Nitrianska letná univerzita má nových absolventov

vložil: SPU Web Editor

Vyvrcholením prázdninového pobytu malých vysokoškolákov na oboch nitrianskych univerzitách boli slávnostné promócie, ktoré sa konali 13. júla v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Certifikáty s titulom Academicus Nitriensis Jr. si prevzalo 68 detí.

Docent Milan Šimko, prorektor SPU, ktorý promóciu viedol, privítal na pôde univerzity doc. Jozefa Dvonča, primátora mesta Nitry, doc.  Janu Duchovičovú, prorektorku UKF , Mgr. Margitu Feranskú, z Pedagogickej fakulty UKF, doc. Tomáša Tótha, prorektora SPU a ďalších hostí. Nechýbali ani pedagógovia niektorých pracovísk, ktoré sa podieľali na príprave a realizácii vzdelávacích aktivít

„My, absolventi Nitrianskej letnej univerzity 2018 sľubujeme, že budeme využívať nové poznatky získané počas štúdia a šíriť dobré meno oboch našich nitrianskych univerzít,“ tak znel sľub, po zložení ktorého si šesťdesiatosem úspešných absolventov prevzalo z rúk docentky Duchovičovej juniorské diplomy. Bodkou za slávnostným promočným aktom bol krátky videozostrih z aktivít tohtoročnej NLU, ktorý potešil nielen deti, ale najmä prítomných rodičov a starých rodičov.

Čo ponúkol jedenásty ročník Nitrianskej letnej univerzity?

Počas deviatich dní mali deti možnosť precvičiť si hravou formou cudzie jazyky – angličtinu, španielčinu, čínštinu, ako mladí remeselníci sa naučili rozpoznávať rôzne materiály a spôsoby ich opracovania, v úlohe mladých informatikov riešili technické úlohy a vytvárali vlastné animácie.  Zoznámili sa so základnými myšlienkami olympijských hier a overili si svoje športovo-vôľové vlastnosti, ako mladí výtvarníci si vyskúšali maľovanie s akvarelom a prácu kostýmových výtvarníkov. Vyskúšali si, aké je to byť učiteľom, pomocou GPS a GIS  riešili problémy spojené s krajinnou ekológiou, za volantom traktora a osobného auta sa z nich stali mladí vodiči. V úlohe mladých redaktorov sa naučili ako sa robia reportáže a pripravujú televízne noviny, ako mladí prírodovedci a botanici sa naučili poznávať stromy, rastliny a ich plody. Naučili sa tiež pracovať s pipetou a mikroskopom, merať krvný tlak a počúvať ozvy srdca. Na niekoľko hodín sa z nich stali aj chovatelia koní, dravých vtákov,  exotických plazov, či psíkov cvičených na kanisterapiu. Ako syrári a pekári si vlastnoručne pripravili chutné jogurty s medom a upiekli sušienky a žemle. Na záver sa zoznámili s históriou Nitry a vyskúšali si lezenie na umelej horolezeckej stene v mestskom parku.

Aktivity na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre zabezpečili:

Katedra jazykov FEM,

Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ,

Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat FAPZ,  

Oddelenie dopravnej výchovy a služieb TF,

Katedra biotechniky zelene FZKI,

Katedra fyziológie živočíchov FBP,

Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP,

Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov FBP,

Centrum univerzitného športu SPU,

Botanická záhrada SPU a Univerzitné vivárium.

 

Foto a videogalériu z jednotlivých aktivít nájdete na FB stránke Nitrianskej letnej univerzity

Nitrianska letná univerzita je projekt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Univerzity Konštantína Filozofa a mesta Nitry určený pre deti vo veku od 8 do 11 rokov. Počas dvoch týždňov sa účastníci hravou a tvorivou formou oboznámia s akademickým prostredím, charakterom vysokoškolského štúdia a vybranými aktivitami, ktoré sú súčasťou pestrej ponuky študijných programov oboch nitrianskych univerzít. Za jedenásť rokov si prevzalo certifikáty už šesťsto detí.

 

 

 

 

 

 

 

Späť