Na strojárskom veľtrhu predstavili aj robotickú kosačku

vložil: SPU Web Editor

Koniec mája na výstavisku Agrokomplex už tradične patrí strojárstvu a technike. Od 22. do 25. mája sa tu konal jubilejný 25. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu.  Priestor dostali aj slovenské technické univerzity a fakulty, ktoré v rámci TECHFÓRA mohli predstaviť svoje vedecké výstupy a vynálezy. Expozícii Technickej fakulty dominovala robotická kosačka, ktorú zostrojil jej študent Bc. Martin Masár.

„Mojím cieľom bolo navrhnúť a vyrobiť autonómnu kosačku, ktorá dokáže skášať veľké trávnaté plochy rovinatého charakteru, napríklad futbalové ihriská. Zariadenie funguje na báze hydrauliky. Vretenová kosa so záberom 90 cm je adaptívna, dá sa vymeniť za iné náradie, napríklad mulčovač a vtedy už dokáže kosiť aj nerovné povrchy, mulčovať kríčky a vyššiu trávu,“ hovorí Martin Masár,  študent 3. ročníka inžinierskeho štúdia v programe riadiace systémy vo výrobnej technike, ktorého onedlho čakajú štátnice.   

Prototyp zariadenia, ktorý mali možnosť vidieť aj návštevníci expozície Technickej fakulty na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu 2018 v Nitre, zatiaľ nevie pracovať v bezobslužnom režime.  „V manuálnom móde je kosačka diaľkovo ovládaná človekom, v poloautonómnom móde sa obkosí kocka a zariadenie ju samo vykosí,“ vysvetľuje  Martin Masár. „Teraz riešime plne autonómny mód. To znamená, že používateľ podľa GPS súradníc vyznačí parcelu na kosenie, prístroj si ohraničí vektory, za ktoré nemôže prejsť, prejde do najbližšieho rohu a začne parcelu skášať.“ Program pre bezobslužný režim v teoretickej rovine už funguje, momentálne sa dolaďujú snímače a GPS moduly. Po odstránení drobných nedostatkov bude zariadenie pripravené na sériovú výrobu.

Na trhu už je zopár výrobcov, ktorí ponúkajú podobné produkty. „Niekoľko typov autonómnych kosačiek je už v predaji, ich pohyb po trávnatom povrchu je však chaotický. Naša kosačka sa pohybuje systematicky a nemôže sa stať, že zostane nevykosené miesto,“ hovorí Martin Masár. A ako mu vlastne napadla myšlienka zostrojiť robotickú kosačku? „Doma vlastníme viacero veľkých trávnatých plôch. Pri ich kosení človek strávi veľa času a to ho núti rozmýšľať nad niečím, čo by mu uľahčilo prácu, aby sa toľko nenabehal,“ prezrádza s úsmevom úspešný študent Technickej fakulty.

„Mobilná robotika je téma, ktorá sa na Katedre elektrotechniky, automatizácie a informatiky Technickej fakulty SPU v Nitre rozvíja stále intenzívnejšie,“ hovorí doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD. „Práca zaoberajúca sa návrhom a testovaním robotickej kosačky priniesla Martinovi nedávne prvenstvo na konferencii ŠVOČ na Technickej univerzite vo Zvolene. Získal za ňu aj cenu Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností, ktorú si v apríli prevzal z rúk prezidenta zväzu prof. Dušana Petráša,“ hovorí o úspešnom študentovi doc. Cviklovič, ktorý je zároveň vedúcim jeho diplomovej práce.

Späť