Na SPU v Nitre vznikla Konfuciova trieda

vložil: SPU Web Editor

Študenti našej univerzity majú už niekoľko rokov nevšedný  benefit. Vďaka aktivitám Konfuciovho inštitútu majú možnosť učiť sa čínsky jazyk na domácej pôde, pod vedením originálnych lektorov. Znalosť jazyka, to je zároveň okno do kultúry tejto, pre nás takej vzdialenej a exotickej krajiny, ktorá má veľký ekonomický potenciál. Pre väčšinu z nás je Čína veľkou neznámou, iba málokto má predstavu o tamojšom živote. Obyčajne si ju spájame s medzinárodným obchodom,  ale to nie je všetko. Je to krajina, ktorá sa rozvíja obrovským tempom. Netreba vari ani zdôrazňovať, akú výhodu na svetových trhoch práce má jedinec, ktorý ovláda  čínsky jazyk. Aj preto záujem o štúdium čínštiny na SPU rastie a od februára tohto roku nadobúda nový rozmer. Otvára sa tu Konfuciova trieda.

Vedenie Konfuciovho inštitútu pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, zastúpené jeho riaditeľkou Ing. Petrou Kotuliakovou, PhD., a rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., podpísali 21. februára na pôde STU dohodu o vytvorení Konfuciovej triedy na našej univerzite.

Ako v príhovore uviedla Ing. Petra Kotuliaková, pre inštitút je to veľmi významná udalosť. „Nitra má pre nás veľký potenciál, čínski lektori tam pôsobia  už niekoľko rokov, počet záujemcov rastie, preto ju považujeme z hľadiska výučby čínštiny za strategické miesto,“ zdôraznila riaditeľka. Ako sme sa dozvedeli, na svete funguje okolo 500 Konfuciových inštitútov a zhruba tisíc Konfuciových tried. Vznikali v priebehu ostatných dvanástich rokov, pričom spočiatku sa dôraz kládol na kvantitu, v súčasnosti  sa čínska strana skôr zameriava na rozvoj existujúcich ustanovizní. „Otvorenie takejto triedy nie je jednoduchá vec, predchádzalo mu veľa príprav, počnúc dokladovaním demografického vývoja regiónu, končiac očakávaniami, ktoré sa do tohto projektu vkladajú. Čínska strana veľmi pozorne zvažuje perspektívnosť vybraných miest. Otvorenie Konfuciovej triedy totiž neznamená len výučbové miesto, je to zriadenie  pracoviska  s ojedinelým statusom,“ dodala Ing. Kotuliaková. Má viac právomocí a väčšie možnosti,  v rámci univerzity môže konať autonómnejšie, to znamená nielen poskytovať výučbu jazyka, ale napríklad posielať viac svojich študentov do Číny.

Čínština je okno do vzdialenej kultúry, aj šanca na trhu práce

V sídle Konfuciovho inštitútu na STU v Bratislave, ktorého interiér príchodziemu aj navonok navodzuje atmosféru vzdialenej ázijskej krajiny,  hostí z SPU v Nitre – rektora prof.  Petra Bielika, prorektorku prof. Zdenku  Gálovú a prodekanku Fakulty ekonomiky a manažmentu doc. Natáliu Turčekovú, privítal rektor Slovenskej technickej univerzity, prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. V krátkom príhovore podčiarkol, že má radosť z toho, ako sa  partnerská univerzita  z Nitry  pripája  k šíreniu  čínskej kultúry u nás. „Čínština sa onedlho stane  jedným zo svetových jazykov, hospodársky, ekonomicky je to prudko sa rozvíjajúca ekonomika a myslím si, že by sme mali  pomôcť Slovákom pochopiť kultúru a filozofiu krajiny. Ako predseda správnej rady Konfuciovho inštitútu som veľmi rád, že sa plní  naša filozofia, ktorú sme si predsavzali pred desiatimi rokmi, pri jeho vzniku.  Aby  neslúžil iba jednej univerzite,  aby bol otvorený aj pre partnerské univerzity, ďalšie vysoké a stredné školy. Pravda, so všetkými záväzkami aj povinnosťami. Preto je vytvorenie Konfuciovej triedy v Nitre jedným z dôležitých krokov, ktoré ma tešia“ povedal rektor Robert Redhammer a poprial  našim študentom  veľa úspechov.

Za vedenie našej univerzity hostiteľom poďakoval rektor Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. „Čína je pre nás už niekoľko rokov pozitívnym príkladom, našli sme tam množstvo partnerských kontaktov na  univerzitách, vo výskumných inštitúciách, v akadémii vied, uzavreli sme  zmluvy, ktoré sú základom veľmi prospešnej  kooperácie  v oblasti vzdelávania. Môžeme už hovoriť aj o tradícii čínskych letných škôl, zameraných  na vzájomné objavovanie kultúr, na nové výzvy doby.  Účastníci letných škôl sa majú možnosť okrem diania na univerzite  zúčastňovať aj na spoločenskom živote a objavovať  bohatú  históriu  tejto ázijskej krajiny. Naša viacročná práca už prináša konkrétne výsledky. Dôležitým krokom bolo nadviazanie  spolupráce s Konfuciovým inštitútom, výučba čínskeho jazyka na našej univerzite. Nebolo to teda len na základe entuziazmu, spolupráca nadobudla  legislatívny rámec a podpis dnešnej zmluvy je vlastne vyvrcholením tohto úsilia“ povedal Peter Bielik. Prisľúbil materiálnu aj personálnu podporu tomuto projektu a poďakoval predsedovi správnej rady a predstavenstva Konfuciovho inštitútu, ako aj čínskym kolegom za pomoc. Vyslovil presvedčenie, že pre študentov, ktorí budú študovať čínsky jazyk, to bude veľký prínos pri uplatnení na trhu práce.

KP

 

Spolupráca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Konfuciovho inštitútu v Bratislave začala v roku 2014, keď bola podpísaná zmluva o spolupráci medzi oboma inštitúciami. Hlavným cieľom bola spolupráca pri poskytovaní výučby čínskeho jazyka pre študentov SPU, vytvorení učebne ako základného predpokladu pre otvorenie Konfuciovej triedy na SPU, organizovaní kurzov čínskeho jazyka na SPU, ako aj ďalších aktivít, napr. odborných programov, letných škôl, výmenných pobytov študentov a pedagógov či aktivít súvisiacich s čínskym jazykom a kultúrou. Výučba čínštiny na SPU v Nitre sa začala v septembri 2014, celkovo ju doteraz navštevovalo 150 študentov.

 

 

Monitoring médií:

Na SPU v Nitre vznikla Konfuciova trieda (www.teraz.sk)

Záujem o čínštinu stúpa, na univerzite vznikla Konfuciova trieda (SITA, MY Nitra)

Záujem o čínštinu v Nitre rastie, na SPU otvorili Konfuciovu triedu (nitraden.sk)

 
.

Späť