Na SPU v Nitre sa zišli odborníci na výživu, kvalitu potravín a otázky zdravia spotrebiteľa

vložil: SPU Web Editor

Na pôde Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre sa pod záštitou rektora SPU Dr. h. c. prof. Ing. Petra Bielika,PhD., uskutočnilo pracovné stretnutie s názvom Towards Food, Nutrition and Health Research Infrastructure, ktorého cieľom bolo zhodnotiť pripravenosť na vstup SPU v Nitre do medzinárodného konzorcia zameraného na výživu.

Na príprave workshopu spolupracovala Wageningenská univerzita (Holandsko) a Quadram Institute Bioscence (Spojené kráľovstvo). Uvedené inštitúcie zastupovala Karin Zimmermann a Paul Finglas, ktorí prezentovali poslanie a ciele konzorcia Food, Nutrition and Health Research Infrastructure (FNHRI).

Cieľom konzorcia je vytvorenie výskumnej infraštruktúry v oblasti výživy, potravinového systém a systém zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k spotrebiteľom a zdraviu. Zakladajúcimi štátmi sú Dánsko, Holandsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo, pristupujúce štáty Francúzsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Slovensko a Slovinsko.

SPU v Nitre urobila prvé kroky na reprezentáciu Slovenska v konzorciu už v roku 2016 podpísaním memoranda o založení platformy AgroBioFood spoločne s Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom a združením Bioceonomy Cluster. Podporu tejto platforme vyjadrilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydaním akceptačného listu, ktorým ju uznáva ako odborného partnera pre výskum a vývoj v oblasti potravín a biotechnológií a zároveň ako oficiálneho reprezentanta SR vo vzťahu k európskym a medzinárodným iniciatívam a programom.

„Urobili ste nesmierny pokrok pri príprave svojho vstupu do konzorcia FNHRI. Máte perspektívu sa dostať do európskych výskumných infraštruktúr, a tým na národnú cestovnú mapu“, vyjadrila sa na adresu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Karin Zimmerman z Holandska.

Hostia si na záver workshopu prezreli laboratóriá a priestory Výskumného centra AgroBioTech SPU.

 

Monitoring médií:

TASR: SPU v Nitre sa pripravuje na vstup do konzorcia zameraného na výživu

SITA: Nitrianska SPU má zastupovať Slovensko v konzorciu zameranom na výživu a kvalitu potravín

Späť