Nech žije veda! Jedinečná letná škola pre študentov biológie a biotechnológií

vložil: SPU Web Editor

Viva la Science - taký je názov intenzívnej mesačnej letnej školy pre vysokoškolských študentov biológie a biotechnológií, ktorá odštartovala 1. augusta. Jedinečný projekt svojho druhu na Slovensku má predstaviť študentom každodenné nástrahy vedeckého života a motivovať ich k profesionálnemu rastu v biologických a biotechnologických odvetviach.

Osemnásť  študentov z Nitry, Trnavy, Bratislavy, Prešova či Košíc absolvuje počas augusta prednášky a diskusie so špičkovými slovenskými akademikmi a vedcami; workshopy zamerané na potravinárske biotechnológie; semináre venujúce sa akademickému písaniu a prezentovaniu; ako aj miniprojekty, kde pretavia svoje teoretické vedomosti do experimentálnej práce.

Letnú školu organizuje Fakulta biotechnológie a potravinárstva v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech.

Viac na https://sites.google.com/view/vivalascience/domovsk%C3%A1-str%C3%A1nka

 

Pozvánka na prednášky:

Vajíčko na vandrovke

MVDr. Dušan Fabian, DrSc., Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV, Košice

14.8.2018, 10:00, poslucháreň A-03

Čo všetko sa môže udiať v prvých piatich dňoch “života“ embrya? Čaká chumáč buniek prechádzka riasinkovým sadom alebo strastiplné putovanie? Môže to, s čím sa stretne na ceste do lona maternice, nejako ovplyvniť jeho budúcnosť?

 

Ako usvedčiť vírus

Prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

17.8.2018, 9:00, poslucháreň A-03

Ako možno využiť moderné molekulárne metódy na detekciu vírusov na genetickej úrovni? Vie molekulárna biológia pomôcť pri rozvoji modernej epizootológie? Aké sú vlastnosti vírusových genómov?

 

Späť