Na letnej škole FBP aj o problematike ľudskej reprodukcie

vložil: Renáta Chosraviová

Aké sú štádiá fyziologického vývinu normálneho embrya, ako prebieha vývin embrya v patologických – nepriaznivých – podmienkach, aká je situácia v riešení problematiky asistovanej reprodukcie? To boli hlavné témy prednášky Vajíčko na vandrovke, ktorá sa konala 14. augusta v rámci letnej školy Viva la Science na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.

 V rámci nej MVDr. Dušan Fabian, DrSc., z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV v Košiciach, študentom biológie a biotechnológií zaujímavým spôsobom popísal, čo všetko sa môže udiať v prvých piatich dňoch „života“ embrya a či to, s čím sa stretne na ceste do lona maternice, môže nejako ovplyvniť jeho budúcnosť.

Ako sa odborník vyjadril, za vážny problém ľudskej reprodukcie je považovaná neplodnosť. „V  súčasnosti asi 15 % párov v Európe má problém počať dieťa. V EÚ sa za rok narodí 460-tisíc detí zo skúmavky. V Českej republike je to 9-tisíc, na Slovensku 1600 (3 %). V Európe je lídrom v boji proti neplodnosti Dánsko, kde sa každoročne rodí osem percent detí zo skúmavky, v rámci sveta je to Izrael a Austrália.“

V súčasnosti fungujú aj rôzne centrá asistovanej reprodukcie. „Pred 15 rokmi sa problém neplodnosti neriešil a za toto krátke obdobie sa veľa zmenilo. V Čechách je 45 centier asistovanej reprodukcie, na Slovensku 13,“ povedal D. Fabian.  Dodal, že počet neplodných párov sa zvyšuje a v budúcnosti bude problém vzrastať. Príčin vidia odborníci viacero, jednou z nich je aj odkladanie materstva do vyššej vekovej kategórie. 

Ďalšia prednáška sa uskutoční 17. augusta o 9.00 h v posluchárni A-03. S témou Ako usvedčiť vírus vystúpi prof. Štefan Vilček z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

 

Späť