Slovensko-mexické partnerstvo s Universidad Autónoma Chapingo

vložil: Renáta Chosraviová

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a rektor mexickej Universidad Autónoma Chapingo Dr. Sergio Barrales Domínguez podpísali zmluvu o spolupráci oboch inštitúcií.

Projekt EULALinks SENSE: European Union – Latin America Academic Links (Erasmus Mundus, 2014-0874/001-001) koordinovaný Humboldtovou univerzitou v Berlíne, Nemecko, ktorého lokálnou koordinátorkou za SPU v Nitre je dekanka prof. Dr. Ing. Elena Horská a CVVP FEM, vytvoril priestor nielen pre recipročné mobility študentov všetkých stupňov štúdia, postdoktorandov i akademických zamestnancov, ale aj pre nové partnerstvá. Veľkým prínosom hodnotiaceho stretnutia v marci 2016 bol záujem a návrh intenzívnejšej spolupráce s predstaviteľmi Universidad del Magdalena v Kolumbii a Universidad Autónoma Chapingo v Mexiku. Bilaterálna zmluva s kolumbijskou univerzitou bola podpísaná na jeseň 2016 a bilaterálna zmluva s mexickou poľnohospodárskou univerzitou bola podpísaná v uplynulých dňoch, 27. februára. Slávnostnému podpisu predchádzalo oficiálne stretnutie delegácií oboch univerzít, prezentácia SPU v Nitre a diskusia o možných oblastiach širšej spolupráce. Návšteva krásneho areálu mexickej Universidad Autónoma Chapingo so 163-ročnou históriou vyústila slávnostným podujatím  v budove akademického senátu, kde za prítomnosti vedúcich predstaviteľov univerzity a veľvyslankyne SR v Mexiku Aleny Gažúrovej rektor SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a rektor UACH Dr. Sergio Barrales Domínguez podpísali zmluvu o spolupráci oboch inštitúcií.

Súčasťou programu bola prehliadka Národného poľnohospodárskeho múzea, Výskumného centra Laboratorios Nacionales Conacyt, ktoré je svojou štruktúrou veľmi podobné  Výskumnému centru AgroBioTech SPU v Nitre, ale aj vystúpenie univerzitného folklórneho súboru. UACH otvára zaujímavý priestor pre získanie nových skúseností a partnerstiev medzi študentmi, pedagógmi i výskumníkmi v španielsky hovoriacej krajine. Prvé mobility by sa mali uskutočniť už v budúcom akademickom roku.

 O projekte EULALinks SENSE čítajte na:

www.fem.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/studenti-z-latinskej-ameriky-na-nasej-univerzite-a-fakulte/ 

 

 

 

Späť