Medaila SPU jubilujúcemu profesorovi Tomášovi

vložil: SPU Web Editor

Na zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre 3. mája ocenili celoživotnú prácu prof. Ing. Jána Tomáša, CSc., dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva, ktorý sa v týchto dňoch dožil životného jubilea – 70 rokov. Rektor SPU Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., mu pri tejto príležitosti odovzdal Pamätnú medailu SPU v Nitre za dlhoročnú prácu v prospech rozvoja univerzity. „Profesor Tomáš je človek, ktorý celý život venoval univerzite, fakulte, katedrám, pracovným kolektívom, ktoré viedol. Osobne si ho nesmierne vážim nielen ako odborníka, ale aj ako človeka, ktorý vždy pevne stál za svojim názorom“, povedal rektor SPU prof. Bielik a poprial jubilantovi veľa energie, zdravia a úspechov.  

Späť