Máme zastúpenie v SAFE konzorciu v Bruseli. Novým členom sa stala Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

vložil: SPU Web Editor

Na decembrovom stretnutí členov SAFE konzorcia - Európskeho združenia pre bezpečnosť potravín so sídlom Bruseli bola Fakulta biotechnológií a potravinárstva SPU v Nitre prijatá za nového člena asociácie.

SAFE konzorcium je nezisková mimovládna medzinárodná asociácia vedeckého charakteru založená v roku 2002 v Bruseli.  Združuje organizácie, ktoré vykonávajú činnosť súvisiacu s bezpečnosťou potravín. Sú v ňom zastúpené verejné a súkromné výskumné ústavy, univerzity, národné a medzinárodné združenia a spoločnosti potravinárskeho priemyslu a výskumné skupiny v rámci týchto organizácií. Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre požiadala o vstup do konzorcia a deklarovala tematické zameranie fakulty a publikačné výstupy.

Súčasnými členmi konzorcia sú výskumné a vzdelávacie organizácie a pracoviská v Nórsku, Švajčiarsku, Poľsku, Portugalsku, Taliansku, Španielsku, Rumunsku, Litve a v iných krajinách a od januára 2018 prostredníctvom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre aj v Slovenskej republike. Bližšie informácie nájdete na www.safeconsortium.org.

Späť