Laureátmi festivalu Akademická Nitra 2018 sa stali Technik a Roksolaniia

vložil: SPU Web Editor

Nitra je už dlhé roky významným centrom folklóru v regióne i na Slovensku. Už po 41-krát sa v meste pod Zoborom stretli folkloristi z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia, aby sem priniesli krásu svojich krojov, tancov a hudby. Festival Akademická Nitra je medzi podujatiami tohto druhu predsa len ojedinelý. Je to predovšetkým stretnutie folkloristov vysokoškolákov.

V tomto roku sa konalo  v dňoch 2. až 6. júla  a jeho hlavným organizátorom bola Slovenská poľnohospodárska univerzita, spoluorganizátorom Univerzita Konštantína Filozofa, finančne ho zabezpečilo Ministerstvo školstva SR, Fond na podporu umenia, mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj. Festival sa stal organickou súčasťou podujatia Nitra, milá Nitra, ktorý sa konal pri príležitosti Pribinových a Cyrilo-metodských slávností v našom meste.

Organizátori tento rok privítali deväť domácich súborov – Ekonóm, Gymnik, Hornád, Mladosť,  Poľana, Ponitran, Technik, Torysa, a Zobor. Z Českej republiky prišiel súbor Lučina z Brna, súbor Forduló z Maďarska, z Poľska súbor Katowice, z Bulharska Trakiiska mladosť, z Ukrajiny Roksolaniia a z Talianska súbor Figulinas zo Sardínie. Divákom sa na doskách divadla i v uliciach mesta predstavilo bezmála  600 účinkujúcich. Súťažiace folklórne súbory sa počas dvoch večerov, a to 3. a 4. júla, na javisku Divadla Andreja Bagara  v Nitre predstavili so svojím programom, ktorý posúdila porota zložená z odborníkov v oblasti folklóru. Tvorili ju: PaedDr. Angela Vargicová, Mgr. Markéta Lukešová, Ing. Ján Karpiel, Dr. Martin Messa, Ing. Vladimír Urban a predsedom bol Mgr. art Emil Tomáš Bartko.  

Okrem dvoch súťažných večerov v réžii Mariána Hlavatého a  Martina Olejára,  sa diváci mohli potešiť z galakoncertu, ktorý sa konal 5. júla na  Svätoplukovom námestí  pod režijným vedením prof. Ondreja Debrecéniho.

Víťazom sa stal folklórny súbor Technik zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a ukrajinský folklórny súbor Roksolaniia z Kyjeva, ktorí získali titul laureátov AN 2018.

Ceny poroty si odniesli: FS Hornád z UPJŠ v Košiciach za dramaturgicko-režijné spracovanie tém,  FS Mladosť z UMB v Banskej Bystrici za výber a interpretáciu tanečného a hudobného materiálu, FS Figulinas z Talianska za výber a interpretáciu tanečného a hudobného materiálu,  FS Gymnik z UK v Bratislave za spevácky a tanečný výkon ženskej zložky a gajdoš Tomáš Blažek z FS Ponitran za  interpretačný výkon.

Domáci folklórny súbor Zobor získal cenu Folklórnej únie Slovenska, ktorú mu odovzdal jej predseda Mgr. art. Štefan Zima.

Súčasťou festivalu boli hudobné a tanečné vystúpenia v uliciach mesta a niektorých obciach nitrianskeho regiónu,  stretnutie zástupcov  jednotlivých súborov s predstaviteľmi VÚC, mesta a rektormi oboch univerzít v koncertnej sále Župného domu, ale aj zaujímavý workshop s názvom Konopa v tradícii a súčasnosti a ďalšie podujatia.

Viac na http://www.uniag.sk/sk/an2018/ a https://www.facebook.com/AkademickaNitra/

Fotogaléria

 

Späť