Fakulty na Európskej noci výskumníkov

vložil: Renáta Chosraviová

Výskumníci v nás bolo motto dvanásteho ročníka najväčšieho festivalu vedy - Európska noc výskumníkov, ktorý sa konal 28. septembra paralelne v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Poprade a Žiline. Na podujatí sa prezentovali aj tri fakulty SPU v Nitre.

FBP zaujala viacerými pokusmi 

Zástupcovia Katedry fyziológie živočíchov reprezentovali Fakultu biotechnológie a potravinárstva v Banskej Bystrici stánkom s názvom Tajomstvá nášho tela. Zameraný bol na základy pipetovania, výrobu farebných eppendorfových náhrdelníkov, pozorovanie buniek, tkanív a orgánov pod mikroskopom, praktickými pokusmi s krvou a žlčou a prezentáciu „vedeli ste, že...?“ Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov spolu s Katedrou hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov zaujali tematickým stánkom Študujeme, čo jeme a pijeme. V stánku prezentovali potravinárstvo a potraviny ako neodlučiteľnú súčasť nášho každodenného života. Návštevníkom poskytli rôzne informácie a predstavili ukážky a senzorické hodnotenie z oblasti vinárstva, kávy,  povzbudivých pochutín, cereálnych technológií a včelích produktov.

                                                                                           FEM sa prezentovala cez projekt

V Banskej Bystrici boli prezentované aj aktivity Fakulty ekonomiky a manažmentu, a to prostredníctvom spoločnosti Granvia a spoločného projektu zameraného na skúmanie dopadov rýchlostnej cesty R1 PR1BINA na socio-ekonomický rozvoj, životné prostredie, ako aj implementáciu aktivít smerujúcich k zvyšovaniu povedomia o ochrane životného prostredia a biodiverzite.

TF ponúkla aj prechod bludiskom

Zástupcovia Technickej fakulty prezentovali výsledky svojej tvorivej činnosti už piatykrát na Európskej noci výskumníkov v priestoroch bratislavskej Starej tržnice. Zaujali oboma svojimi vedeckými stánkami. Prvý, s názvom Ukáž mi správnu cestu, bol zameraný na prezentáciu možnosti využitia systému MS Kinect. Návštevníci si mohli vyskúšať prechod bludiskom s možnosťou výberu prevádzaného zvieratka, čo ocenili najmä najmenší účastníci. V druhom stánku - Vypočuj si svoju fotku -  návštevníkov zaujala možnosť vnímania svojho obrazu prostredníctvom sluchu.

Ako sa vyjadrili zástupcovia zúčastnených fakúlt, tohtoročný veľký záujem mladej generácie o  prezentované aktivity bude pre nich silnou motiváciou zapojiť sa aj do ďalšieho ročníka.

Späť