Docentka Zuzana Hlaváčová ocenená Veľkou medailou sv. Gorazda

vložil: SPU Web Editor

Pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdala  ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová Veľké a Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy  šesťdesiatim pedagógom a osobnostiam z oblasti školstva. Slávnostné stretnutie sa uskutočnilo 27. marca v Bratislave.

Ministerka vo svojom príhovore vyzdvihla význam a poslanie učiteľského povolania. Zdôraznila tiež, že práve vzdelaní ľudia patria medzi najvýznamnejší kapitál Slovenska a preto je práca pedagógov nezastupiteľná. Pripomenula aj pripravované zmeny v školstve a nevyhnutnú spoluúčasť učiteľov pri zavádzaní týchto zmien do praxe.

Medzi ocenenými bola aj doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc., pedagogička na Katedre fyziky Technickej fakulty SPU v Nitre a predsedníčka Univerzitnej organizácie OZ PŠaV pri SPU v Nitre, ktorá si z rúk ministerky prevzala Veľkú medailu sv. Gorazda za významný prínos k zlepšovaniu  postavenia zamestnancov školstva a za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese a na úseku vedy.

 

Foto: MŠVVaŠ SR

Späť