Delegácia z Gunadarma univerzity navštívila SPU

vložil: SPU Web Editor

Pri príležitosti tretieho výročia otvorenia Indonézskeho kútika na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, ktorý vznikol vďaka podpore Gunadarma univerzity a Indonézskej ambasády v Bratislave, navštívila 2. mája našu univerzitu delegácia z partnerskej indonézskej univerzity na čele s jej rektorkou prof. Dr. E.S. Margianti. Hostí v sprievode dekanky FEM prof. Dr. Ing. Eleny Horskej prijal rektor SPU Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

Rozhovory predstaviteľov oboch univerzít sa týkali možnosti odbornej spolupráce zo strany SPU pri výučbe agrotechniky, nového predmetu na Gunadarma univerzite, ktorý spája biologické disciplíny s najnovšími poznatkami v oblasti technických vied.

Ďalšie kroky delegácie viedli do Výskumného centra Agrobiotech, kde nasledovala prehliadka všetkých laboratórií a diskusia o možnostiach spoločného výskumu. Na záver si hostia pozreli Cvičebňu spotrebiteľských štúdií na FEM, ktorá poskytuje spoločný priestor pre spotrebiteľský výskum s využitím najnovších prostriedkov a výskum v oblasti aromachológie.

Jedným z výsledkov spolupráce Fakulty ekonomiky a manažmentu a Gunadarma univerzity má byť aj nový medzinárodný časopis, určený mladým začínajúcim výskumníkom, zameraný na manažment, marketing, podnikanie a nové technológie.

Späť