Deň kariéry umožnil stretnutie študentov so zástupcami firiem

vložil: Renáta Chosraviová

Deň kariéry SPU v Nitre vznikol z potreby viac prepojiť štúdium a prax. Jeho cieľom je  sprostredkovať študentom a absolventom kontakt so zamestnávateľmi a ponúknuť im pracovné príležitosti, možností stáží a praxe a ďalšie možnosti spolupráce s aplikačnou sférou.

Tohtoročný Deň kariéry, ktorý sa konal  20. novembra, organizoval rektorát spoločne s fakultami, organizačne ho zastrešoval poverený prorektor pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou Ing. Ivan Takáč, PhD.  Ako povedal, každý študent skôr, či neskôr, vstúpi na trh práce a bude potrebovať dobrého zamestnávateľa. „V jeho záujme je získať už v univerzitnom prostredí dobré rady a čo je ešte viac, osobné kontakty.“  

V prezentačných stánkoch študenti mohli získať informácie od zástupcov 28 spoločností: AGRI CS Slovakia, AGRION - Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR, AGRO CS Slovakia, AGROCONTRACT Mikuláš, AGROTEC Slovensko, Danubius Fruct, Dell, OZ Múdry pes, Emilove sady - OVD Dvory nad Žitavou, Heineken Slovensko, Kaufland SR, KomAgrartechnik, LEDVANCE, MAHLE Behr Senica, Muehlbauer Technologies, ORIFLAME SLOVAKIA, Partners Group SK, Plantex, Veselé pri Piešťanoch, Ponk, (PONK Coworking), Prvá stavebná sporiteľňa, Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Trnava, Samsung Electronics Slovakia, Slovenská sporiteľňa, Slovenské farmárske, družstvo VITA-ZEL & COMPANY,  Zeleninárska, družstvo pestovateľov, ZF Slovakia, ZKW Slovakia.

Súčasťou podujatia boli prezentačné prednášky zúčastnených firiem na jednotlivých fakultách SPU v Nitre a tematické workshopy pre študentov.

Už tradične v rámci programu Dňa kariéry sa záujemcovia mohli dozvedieť ako napísať CV, aby zaujali, čo hovoriť na pohovore, aby ich prijali. Skúsený odborník z oblasti ľudských zdrojov Ľubomír Dranga z občianskeho združenia Múdry pes, ktoré od roku 2014 organizuje kariérne workshopy pre študentov vybraných stredných a vysokých škôl, prišiel aj s novinkou -  informáciami ako vybudovať svoju značku cez LinkedIn.

Podujatie obohatila aj výberová prednáška Mariána Kéryho, podpredsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja a poslanca NR SR o rozvojových zámeroch Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Príležitosť zájsť si na Kariérny deň využilo stovky študentov. Zaujímalo nás, či podujatie splnilo ich očakávanie. Ako nám povedala skupinka študentov FAPZ, v prvom rade bolo pre nich dôležité zistiť, ktoré firmy majú záujem o študentov a absolventov SPU v Nitre a aké pracovné príležitosti, praxe, stáže, alebo trainee programy im ponúkajú. „Dozvedeli sme sa, aké požiadavky sú kladené na výkon nami preferovanej práce a získali sme kontakt od zástupcov niektorých firiem,“ zhodnotili prínosy študenti. Ďalšia skupinka z FEM dodala, že sa dozvedeli aj niečo nové z oblasti osobného a kariérneho rozvoja a finančnej gramotnosti.

Spokojnosť s podujatím vyjadrili aj zástupcovia firiem a konštatovali, že tento rok bol opäť veľký záujem zo strany študentov o informácie v prezentačných stánkoch i workshopoch.

 NESTLÉ DAY 2018

V rámci univerzitných dní kariéry sa 19.  novembra v priestoroch Fakulty ekonomiky a manažmentu uskutočnil prvý ročník NESTLÉ DAY, ktorý zorganizovala Katedra manažmentu. Spoločnosť NESTLÉ zastupovalo päť špičkových manažérov z oblasti korporátnej komunikácie, ľudských zdrojov a obchodu. Traja stážisti v stánku sa venovali prezentácii spoločnosti, jej činnosti a produktov, ako aj možností pre našich študentov či absolventov v rámci budovania ich kariéry.  Tých šikovných po splnení jednoduchých úloh odmenili sladkosťou. Po stretnutí  manažérov NESTLÉ s dekankou FEM a zástupcami Katedry manažmentu, na ktorom  riešili možnosti a príležitosti rozvoja vzájomnej spolupráce, si asi sto študentov vypočulo prednášku o tvorbe efektívnych pracovných tímov. Následne v rámci predmetu organizácia manažérskej práce simuloval náborár spoločnosti NESTLÉ s vybranými študentmi 5. ročníka MAP Assessment centrum ako súčasť výberového konania.

 

Späť