Cena primátora profesorovi Ratajovi a profesorovi Debrecénimu

vložil: SPU Web Editor

Pri príležitosti mestských slávností Nitra, milá Nitra a v rámci galavečera medzinárodného festivalu Akademická Nitra 2018 odovzdal primátor Nitry Jozef Dvonč Ceny primátora za mimoriadne významnú organizačnú a tvorivú činnosť v oblasti kultúry a prezentácie Nitry v medzinárodnom kontexte prof. Vladimírovi Ratajovi a prof. Ondrejovi Debrecénimu.

Prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. bol od roku 1972 spoluorganizátorom súťaží umeleckej tvorivosti vysokoškolákov, zakladateľom a dlhoročným vedúcim Divadielka na Osmičke - študentského divadla na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Dlhé roky bol scenáristom, režisérom a organizátorom programov študentských imatrikulácií, v spolupráci s Odborom kultúry MsÚ Nitra organizoval  Nitrianske univerzitné dni, v štyroch predchádzajúcich ročníkoch medzinárodného folklórneho festivalu Akademická Nitra pôsobil vo funkcii prezidenta resp. riaditeľa, bol spoluorganizátorom 101. ročníka svetového kongresu esperanta v Nitre.

Prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. bol tridsať rokov členom folklórneho súboru Zobor, kde postupne pôsobil ako vedúci hudobnej a speváckej zložky súboru, riaditeľ a umelecký vedúci.  Je zakladateľom Medzinárodného akademického festivalu folklórnych súborov Akademická Nitra, pôsobil vo funkcii prezidenta a riaditeľa festivalu a od roku 1992 bol dramaturgom, scenáristom a režisérom festivalových programov. Ako účinkujúci a neskôr organizátor absolvoval všetkých 41 ročníkov festivalu Akademická Nitra a Akademický Zvolen. Bol spoluorganizátorom a regionálnym riaditeľom Svetového festivalu detského folklóru: Ľudová kultúra, deti a Komenský v Nitre (1992). Ako predseda Západoslovenského folklórneho združenia v spolupráci s Okresným osvetovým strediskom Nitra a CVČ Domino Nitra založil a organizoval Ponitriansky folklórny festival, Vianočné pastorále, Vianočný koncert Ľudovej hudby Zobor, Školu ľudového remesla a okresné súťaže folklórnych súborov. V rokoch 1992 – 1996 pôsobil ako podpredseda Československej folklórnej asociácie a neskôr Folklórnej únie na Slovensku.

Späť