Brána čínskeho jazyka otvorená

vložil: SPU Web Editor

Pomyselnou bránou, ktorá otvára nové možnosti výučby čínskeho jazyka u nás, bolo slávnostné otvorenie Konfuciovej triedy na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, ktoré sa za účasti vzácnych zahraničných a domácich hostí konalo vo foyeri univerzity 21. mája. V priestore, kde sa už o niekoľko dní budú zhromažďovať noví absolventi našich fakúlt, hrdí rodičia a starí rodičia, aby boli súčasťou promócií, znela v tento deň čínština.

Slávnosť symbolického odhalenia tabuľky s názvom Konfuciova trieda na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre moderovala jej riaditeľka, doc. Natália Turčeková, PhD., prodekanka FEM pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou, ktorá v mene univerzity a jej rektora privítala vzácnych hostí: mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky na Slovensku J. E. Lin Lina s manželkou, rektora Slovenskej technickej univerzity a predsedu Správnej rady Konfuciovho inštitútu v Bratislave prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD.,  čínskeho riaditeľa  Konfuciovho inštitútu v Bratislave prof. Li Qingfenga, slovenskú riaditeľku inštitútu Ing. Petru Kotuliakovú, PhD.,  zástupcov vedenia našej univerzity, hostí z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, študentov a ďalších milých hostí. Zdôraznila, že otvorenie Konfuciovej triedy, pracoviska s ojedinelým statusom, je významná udalosť v živote našej školy. „Je to okno do vzdialenej kultúry a šanca pre našich študentov, etablovať sa na svetových trhoch práce,“ povedala. Vyslovila poďakovanie všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, aby sa nová moderná multimediálna učebňa stala súčasťou jazykového vzdelávacieho procesu na našej univerzite.

Rektor našej univerzity a člen správnej rady Konfuciovho inštitútu v Bratislave dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ktorý sa iba prednedávnom vrátil z Číny, kde pre našu univerzitu symbolicky prevzal tabuľku, ktorá bude zdobiť nevšednú  triedu, krátko zhrnul históriu našej kooperácie s čínskymi univerzitami a výskumnými ustanovizňami, ktorá sa píše od roku 2014. Zahŕňa viacero aktivít vrátane letných škôl či výmeny  pedagógov a študentov. Zdôraznil, že o pobyty v Číne, a naopak na Slovensku, je stále záujem z oboch strán a pre záujemcov je to zároveň možnosť poznávať históriu, kultúru aj súčasnosť oboch krajín. „Je to pre nás česť, byť súčasťou  tohto procesu a som presvedčený, že Konfuciovej triede na SPU sa bude dariť!“, povedal rektor Peter Bielik. Na jeho slová nadviazal veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku, pán Lin Lin, ktorý vyjadril potešenie z veľkého záujmu o čínsky jazyk a kultúru u nás a podčiarkol vzťahy medzi našimi krajinami. 

K otvoreniu Konfuciovej triedy, ktorá sa v tomto roku otvára ako jediná v strednej Európe, zagratuloval našej univerzite aj rektor STU v Bratislave a predseda správnej rady Konfuciovho inštitútu prof. Robert Redhammer. Zdôraznil, že je to významný míľnik v slovensko-čínskych vzťahoch, ktoré sa pred niekoľkými desaťročiami začali rozvíjať práve v oblasti poľnohospodárstva. Pre Čínu však veľa znamená aj meno architekta Ladislava Hudeca (1893-1958), ktorý zmenil tvár Šanghaja.

Komornú slávnosť spestril slovenský folklór v podaní členov nášho súboru Zobor. Ale zaznel aj čínsky jazyk v podaní študentov, ktorí sa rozhodli osvojiť si tento, pre nás Európanov taký exotický jazyk. Nechýbal ani drobizg zo Súkromnej materskej školy United Nations Elementary School v Nitre, ktorý sa odmalička venuje učeniu cudzích jazykov. Zatiaľ hrou, ktorá deťom prináša radosť, veď vedomosti ocenia až neskôr! Pretože brána jazykov, ako to pred stáročiami avizoval Jan Amos Komenský, je dnes otvorená dokorán.

Katarína Potoková

Monitoring médií:

RTVS Rádio Slovensko, 21. 5. 2018  (od 21.18 minúty)  http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1124/927869

TV Nitrička, 22. 5. 2018: Na SPU otvorili Konfuciovu triedu 

 

Späť