Aula Slovenskej poľnohospodárskej univerzity zdobí poštovú známku

vložil: Renáta Chosraviová

Slovenská pošta 9. januára vydala novú poštovú známku s  motívom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Konkrétne ide o pohľad na Aulu maximu SPU, ktorá je najcharakteristickejšou a najosobitnejšou časťou celého areálu univerzity. Slávnostné uvedenie poštovej známky sa konalo 17. januára v aule SPU v Nitre.

Autorom výtvarného návrhu známky je akademický maliar Igor Benca, autorom rytiny je František Horniak. Výplatná poštová známka s rozmermi 26,5-krát 22 milimetrov v nominálnej hodnote 1,25 eura z emisného radu Kultúrne dedičstvo Slovenska: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre vychádza vo forme tlačového listu so sto známkami. Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 9. 1. 2017 a domicilom mesta Nitry. Motívom prítlače FDC obálky je detail rebrovej klenby interiéru Auly maximy SPU v Nitre. Motívom FDC pečiatky je rozetový svorník nachádzajúci sa na strope vstupnej haly univerzity.

Zo slávnostného uvedenia poštovej známky

Slávnostné uvedenie známky, ktorého spoluorganizátorom bola Slovenská pošta, a.s., a Zväz slovenských filatelistov, moderovala doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., prorektorka SPU pre informatizáciu a rozvoj univerzity. Zúčastnil sa na ňom aj poslanec NR SR Anton Hrnko, poštový ombudsman Ján Jasovský, riaditeľka odboru poštových služieb Ministerstva dopravy a výstavby SR Jarmila Brichtová, predseda NSK a viceprezident Výboru regiónov EÚ v Bruseli Milan Belica, primátor Nitry Jozef Dvonč, riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Nitre Anna Valeková, riaditeľ  Krajského pamiatkového úradu v Bratislave Peter Jurkovič a ďalší predstavitelia akademického, kultúrneho a spoločenského života, ako aj filatelisti z celého Slovenska. Za spoluorganizátorov prijal pozvanie Martin Vančo, vedúci odboru POFIS, Slovenská pošta, a.s., a Miroslav Ňaršík, predseda Zväzu slovenských filatelistov. Na slávnostnom podujatí nechýbali ani autori známky Igor Benca a František Horniak. V rámci programu bola predstavená prezentácia Architektonické hodnoty pôvodného areálu VŠP a krátky film zostavený z historických záberov a fotografií z obdobia výstavby areálu VŠP, uložených v archíve SPU a SAV. Poštovú známku slávnostne uviedla do života prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., prorektorka SPU pre vzdelávanie a ECTS,  autor výtvarného návrhu Igor Benca, autor rytiny František Horniak a Martin Vančo, vedúci odboru POFIS, Slovenská pošta, a.s.  „Pokrstili“ ju zrnkami pšenice z odmerného valca, keďže akademické prostredie je nerozlučne späté s vedou a výskumom a pre tieto účely je príznačná nádoba práve valec. 

Martin Vančo objasnil dôvod, prečo sa SPU stala námetom poštovej známky, Igor Benca sa zase zmienil o príprave výtvarného návrhu a inšpirácii pri tvorbe návrhu, ako vnímal objekty SPU z pohľadu človeka z prostredia Nitry.     

„Veríme, že sa nám podarilo uviesť do života známku – drobný papierik, ktorý má však veľkú moc odniesť posolstvo o našej existencii aj do vzdialených miest, kde sa týmto spôsobom budú mať možnosť dozvedieť o našej univerzite,“ povedala doc. R. Štěpánková.  

Slávnostné chvíle umocnili svojím vystúpením mladí umelci Kristína Uhlíková a Juraj Janík. 

Pre záujemcov bola k dispozícii poštová priehradka a príležitostná poštová pečiatka, prebiehala aj autogramiáda autorov známky. Pri príležitosti 65. výročia vzniku SPU v Nitre univerzita vydala dve pohľadnice s motívom auly a budovy rektorátu a detailu interiéru auly, ktoré si záujemcovia tiež mohli dať opečiatkovať na príležitostne zriadenej poštovej priehradke. Autorom fotografií je významný nitriansky fotograf  Ing. Ján Tarábek a akademický maliar Igor Benca.

 Z histórie

Sídlo dnešnej SPU v Nitre patrí k najvýnimočnejším pamiatkovo chráneným architektonickým areálom na Slovensku. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím z 11. apríla 2014 areál Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre -  pavilón s aulou, bazén pred aulou, pavilón A, Z, T, CH, spojovaciu chodbu A a B s posluchárňami a laboratóriá - za národnú kultúrnu pamiatku. Šošovkovitá kupola auly s priemerom 36 metrov s jedinečnou monolitickou rebrovou klenbou sa stala neprehliadnuteľným symbolom mesta pod Zoborom. Ide o unikátne riešenie v takých veľkých rozmeroch na Slovensku a radí aulu medzi vrcholné inžinierske a architektonické diela. Pri jej výstavbe boli použité aj ďalšie moderné technológie ako dvojtraktový vákuový skelet či horizontálne konštrukcie Simplex-Record, umožňujúce vedenie inštalácií na ktoromkoľvek mieste stavby. Architekti pre túto stavbu navrhli aj 120 centimetrov široký okenný modul, ktorý bol zaradený do typizačného zborníka vysokoškolských stavieb a použil sa neskôr aj na ďalších budovách. Kapacita auly je 628 miest. Vysokoškolský komplex SPU v Nitre bol postavený v rokoch 1961 až 1966 podľa projektu architekta Vladimíra Dedečka a Rudolfa Miňovského.

Z monitorovania médií:

Reportáž Internátneho televízneho štúdia Mladosť

 

Z médií:

Správy RTVS 29. 1. 2017 

http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/57641_televizne-noviny (časť Krstili pšenicou)

http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/slovenska-posta-znamka-spu/31923-clanok.html?mostViewedArticlesInSectionTab=2

http://tvnitricka.sk/aula-na-postovej-znamke/

https://slovensko.rtvs.sk/clanky/spolocnost/124695/spu-v-nitre-na-postovej-znamke

http://nitraden.sk/uviedli-do-zivota-novu-slovensku-znamku-motivom-nitrianskej-univerzity/

http://nitraden.sk/nitrianska-univerzita-pondelka-slovenskych-znamkach/?utm_source=self&utm_medium=podtext&utm_campaign=podtext

http://www.ucn.sk/skoly/vysoke/posta-vydava-postovu-znamku-s-motivom-budovy-spu-v-nitre/

http://nitra.dnes24.sk/foto-novu-postovu-znamku-slavnostne-uviedli-v-nitre-zobrazuje-aulu-maximu-spu-260825

http://www.mindop.sk/index/index.php?ids=204277

http://omeste.sk/nadherne-aula-polnohospodarskej-univerzity-v-nitre-bude-vzorom-postovych-znamok-foto/

https://monitor.reflexnews.sk/clanok-351308/aula-maxima-spu-sa-stala-nametom-novej-postovej-znamky

http://nasanitra.sme.sk/c/20429032/aula-maxima-spu-sa-stala-nametom-novej-postovej-znamky.html

http://www.postoveznamky.sk/slavnostni-uvedeni-postovni-znamky-kulturni-dedictvi-slovenska-spu-v-nitre

Späť