Aj nová kniha o Nitre pripomína významnú úlohu našej univerzity

vložil: Renáta Chosraviová

Začiatkom júla sa v rámci Pribinových slávností v Synagóge v Nitre uskutočnilo slávnostné uvedenie novej knihy Vladimíra Bártu a kol.: Nitra - Ako si ťa pamätáme 2. Aj v tejto publikácii vo viacerých príspevkoch cítiť významnú úlohu Vysokej školy poľnohospodárske (dnešnej SPU)  v Nitre od roku 1952, a to čo v živote vtedajších vysokoškolákov znamenala nitrianska Kalvária.

Nová publikácia vyšla s približne polročným odstupom od vydania  prvej: Vladimír Bárta a kol.: Nitra - Ako si ťa pamätáme 1. Táto úspešná obrazovo – textová kniha bola vystavená na Medzinárodnom knižnom veľtrhu Svět knihy, ktorý sa konal v máji v Prahe. Stala sa súčasťou reprezentačného stánku SR, konkrétnejšie výstavnej kolekcie, kde slovenskí knižní vydavatelia prezentovali svoje najlepšie diela vydané v uplynulom roku. Prvý náklad bol krátko po vydaní vypredaný a vydavateľstvo AB ART press muselo publikáciu dotlačiť.  

Publikácia Nitra - Ako si ťa pamätáme 2 je dielom kolektívu ôsmich autorov jednej generácie. V úvode sa čitateľom prihovára primátor Nitry Jozef Dvonč. Aj 2. diel knihy obsahuje Nitrianske kalendárium, v ktorom sú zaznamenané najvýznamnejšie udalosti v meste pod Zoborom v období rokov 1848 - 2014. V tejto časti knihy je textom i obrázkami spracovaný prehľad premien mesta. Čitateľom kniha približuje historické udalosti, ktoré nie sú z archívov, ale autormi prežité. Nezvyčajné príbehy spestrujú vzácne dobové fotografie a tým má kniha väčšiu pridanú hodnotu. Fotografie dokresľujú a oživujú dávno stratené miesta a budovy. Spolu s postavami dotvárajú vtedajší svojrázny mestský kolorit. Autori si zaspomínali na život v Hornom meste, na celoslovenské dožinky i slávnejšie roky výstav Agrokomplex. Píšu o tom, ako vyzerali dnes už neexistujúce obce Párovce a Chrenová, ale aj o starých nitrianskych uliciach, ktoré padli za obeť novej výstavbe mesta. Nechýbajú rôzne druhy športu vrátane korčuľovania.

Aj v tejto knihe vo viacerých príspevkoch cítiť významnú úlohu VŠP v meste od roku 1952 a to čo v živote vtedajších vysokoškolákov znamenala nitrianska Kalvária.

Časť s názvom Zoboristi spod Zobora o folklórnom súbore VŠP v Nitre do knihy spracoval náš bývalý pedagóg a spoluautor knihy prof. Ivan Mojmír Zoborský. Ako uvádza, krátko po vzniku súboru v roku 1956 profesor Viktor Sidor v periodiku Poľnohospodár okrem iného napísal: „Zvlášť veľký úspech mal technicky presne a vtipne naštudovaný tanec Záletníci v prevedení O. Štibranej, I. Pašku a L. Totkoviča. Krásu a temperament bolo vidieť v tanci Svitanie na salaši z okolia Detvy a v Zbojníckom tanci alebo Zemplínskej veselici. Mimoriadny úspech mali aj čapáše po sáre.“

Za 61 rokov sa v akademickom folklórnom súbore Zobor vystriedali stovky členov, prevažne študentov, ale tiež absolventov a zamestnancov univerzity. Najdlhšie pri súbore zotrval prof. Ondrej Debrecéni. Aktívne pôsobil ako hudobník (kontrabas) a tiež ako vedúci súboru (takmer 30 rokov). Živo si spomína aj na to, ako muzikanti vtedajšej Ľudovej hudby Zobor hrali počas návštevy kubánskeho prezidenta Fidela Castra v kaštieli v Dolnej Malante.

Autori už intenzívne pracujú na pokračovaní príbehov o Nitre v minulom storočí. Tretí diel knihy bude obsahovať aj príspevok o univerzitnom periodiku s názvom Šesťdesiatročný Poľnohospodár.

Späť