Absolventi MBA štúdia obhajovali záverečné práce

vložil: SPU Web Editor

Na pôde SPU v Nitre sa 25. mája uskutočnili záverečné obhajoby ďalšieho ročníka MBA štúdia Agribusiness and Commerce, organizovaného v rámci medzinárodnej siete MBA AGRIMBA.

Členmi skúšobnej komisie boli: Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor a riaditeľ MBA štúdia na SPU v Nitre, prof. Dr. Ing. Elena Horská, dekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu, doc. Ing. Natália Turčeková, PhD., doc. Ing. Mgr. Danka Moravčíková, PhD., Dr. Oksana Ryabchenko, zahraničná členka komisie z NULES v Kyjeve a Ing. Oľga Lajdová, PhD., MBA, riaditeľka LandTechnologies ako zástupkyňa praxe.

Záverečné obhajoby úspešne zvládlo všetkých sedem študentov, ktorí si preberú MBA certifikáty počas slávnostných promócií 8. júna 2018.

MBA štúdium, organizované na Fakulte ekonomiky manažmentu SPU v Nitre, je akreditované výborom Medzinárodnej siete spolupracujúcich univerzít AGRIMBA pod záštitou Wageningen University v Holandsku a je jednou z foriem celoživotného vzdelávania. Počas deviatich rokov ukončilo dvojročné manažérske štúdium v anglickom jazyku agrárny obchod a podnikanie vyše sto absolventov, ktorí získali titul Master of Business Administration.

 

Späť