Absolventi doktorandského štúdia si slávnostne prevzali diplomy

vložil: SPU Web Editor

Za účasti akademických predstaviteľov univerzity a fakúlt sa 5. októbra v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre konali promócie absolventov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia.

Diplom absolventov vedeckej prípravy, ktorí splnili predpoklady na priznanie vedecko-akademickej hodnosti philosophiae doctor (PhD.), si z rúk dekanov príslušných fakúlt prevzalo 44 mladých vedeckých pracovníkov (22 v dennej forme štúdia, 22 v externej).

Späť