Študenti FZKI menia podobu okolia známeho hostinca v nitrianskom parku

vložil: Renáta Chosraviová

Okolie známeho a vyhľadávaného Biskupského hostinca v Nitrianskom mestskom parku na Sihoti sa mení a tento priestor postupne dostáva úplne novú podobu.

Je to vďaka  študentom 3. ročníka študijného programu záhradná a krajinná architektúra Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, ktorí pretvárajú okolie hostinca v rámci realizácie bylinných výsadieb v záhradách starého Biskupského hostinca.
Z pôvodne zanedbanej a zarastenej plochy sa stáva príjemné miesto na oddych a relax priamo pri rieke.
V rámci spolupráce s miestnym podnikateľom a študentskej praxe došlo v rámci praktických cvičení z predmetu tvorba v sadovníckom kvetinárstve, na základe zmluvného vzťahu s investorom
Pálenica Jelšovce, s.r.o., pod architektonickým vedením Ing. Martiny Šášikovej z firmy Victoria-trvalková škôlka a Ing. Dagmar Hillovej, PhD., gestorky predmetu tvorba v sadovníckom kvetinárstve k výsadbe takmer 4-tisíc trvaliek a vyše 10-tisíc cibuľových rastlín.

Už teraz sa môžeme tešiť na jar, keď sa tá krása ukáže naplno.

Späť