Športový deň zamestnancov SPU 2018

vložil: SPU Web Editor

Univerzitná organizácia Odborového zväzu PŠaV na SPU v spolupráci s manažmentom univerzity a Centrom univerzitného športu zorganizovali na piatok 11. mája pre všetkých zamestnancov univerzity tretí ročník Športového dňa zamestnancov SPU s bohatou ponukou športových a zábavných aktivít.

Športový areál ŠD Mladosť a športová hala privítali za krásneho májového dňa všetkých, ktorí prijali pozvanie zašportovať si, pocvičiť, zasúťažiť si, a to podľa vlastných fyzických predpokladov a síl, ale najmä chuti, urobiť niečo pre svoje fyzické, aj duševné zdravie. Alebo len tak jednoducho relaxovať v spoločnosti svojich spolupracovníkov, priateľov, známych z akademickej pôdy. Výber športových disciplín bol naozaj bohatý: od jogy, cez atletiku, stolný tenis, volejbal, plávanie, až po nohejbal, florbal, tenis a či nesúťažný petang alebo badminton. Samozrejme, že nešlo o veľké výkony, ale o radosť z pohybu a spoločne strávených chvíľ, a to aj pri dobrom jedle a nápojoch, ktoré mali účastníci po celý deň k dispozícii. Na slniečku, aj v príjemnom tieni košatých stromov. Ako odovzdávaní diplomov víťazom uviedla prorektorka doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., ako aj predsedníčka odborovej organizácie doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc., športový deň sa naozaj vydaril a tí, čo neprišli, môžu ľutovať, že prepásli príležitosť prežiť deň s kolegami v inom ako pracovnom prostredí.  Obe vyjadrili presvedčenie, že športový deň SPU má opodstatnenie a najmä – budúcnosť!

KP

Poďakovanie

Organizátori Športového dňa zamestnancov SPU ďakujú riaditeľke Základnej školy kniežaťa Pribinu v Nitre Mgr. Ivete Mikovej za opakované zapožičanie stolno-tenisových stolov, vďaka čomu mohli vytvoriť plnohodnotné športové prostredie pre všetky športy, o ktoré mali zamestnanci záujem.

Účastníci Športového dňa zamestnancov SPU ďakujú pracovníkom Centra univerzitného športu, Útvaru správy majetku a univerzitných služieb, Vydavateľstva a Kancelárie komunikácie a práce s verejnosťou, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu podujatia a vytvorili vynikajúcu atmosféru.

 

Reportáž ITŠ Mladosť

 

Späť