Týždeň vedy a techniky: FBP zaujala prezentáciou v OC Centro

vložil: Renáta Chosraviová

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre prezentovala  svoju vedeckovýskumnú činnosť 9. novembra v OC Centro Nitra.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Jeho cieľom zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti.

Na prezentácii vedeckovýskumnej činnosti všetkých siedmich katedier FBP v OC Centro sa zúčastnili najmä študenti stredných odborných škôl, gymnázií, základných a materských škôl, ako aj široká verejnosť. Katedra biochémie a biotechnológie zaujala svojou expozíciou s názvom Svet biotechnológií, Fenomén súčasnosti. Katedra fyziológie živočíchov priblížila záujemcom Silu prírodných látok a vysvetlila Zdravie na molekulovej úrovni. Vďaka Katedre mikrobiológie mohli všetci uvidieť úžasný Neviditeľný svet okolo nás, mikroorganizmy nášmu oku neviditeľné, s ktorými sa stretávame každý deň v Tajomnom svete mikróbov. Katedra chémie predstavila Chémiu inak a priblížila návštevníkom Chémiu okolo nás. Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov prezentovala Inovácie potravín - zdravé kroky do budúcnosti  a zdôvodnila, prečo Študujeme, čo jeme a pijeme. Katedra hygieny a bezpečnosti potravín zaujala Genetikou a bezpečnosťou potravín a poukázala na Kvalitné a bezpečné jedlá na našich stoloch. Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov odhalila Vedecké tajomstvá potravín a vysvetlila, ako spoznať kvalitu živočíšnych produktov - Živočíšne produkty v kocke.

Pracovníci fakulty predstavili vedeckovýskumnú činnosť aj formou tematických prednášok: Spermie – olympijskí plavci v kríze (Ing. Eva Tvrdá, PhD.), Med - zázračná substancia z úľa (Ing.  Vladimíra Kňazovická, PhD.), Antimikrobiálna aktivita biologicky účinných látok z liečivých rastlín a esenciálnych olejov (prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.), Aká je kvalita mäsových výrobkov? (doc. Ing. Marek Bobko, PhD.) a Inovácie v pekárstve (Ing. Marián Tokár, PhD.).

Prezentácia našej fakulty bola úspešná, čo potvrdila aj vysoká účasť návštevníkov.

FBP v OC Centro: https://www.youtube.com/watch?v=L8rd_OJjAKw

Späť