FITNESS DAY 2018

vložil: Roman Hrnčár

Dňa 10.4.2017 sa v Športovej hale SPU Nitra v čase od 18.00 do 21.00 uskutočnil 5.ročník ,,FITNESS DAY“ – maratónu pohybu. Podujatia organizovaného CUŠ SPU Nitra v spolupráci so ZŠK Slávia SPU Nitra sa zúčastnilo 55 študentiek a študentov SPU Nitra. Počas troch kôl v trvaní 50 minút (+10 minútová prestávka) mali cvičenci možnosť zacvičiť si zumbu  pod vedením jedného zo študentov SPU Denisa Mareka, jumping na malých trampolínkach, pod dohľadom certifikovaných cvičiteľov jumpingu a na záver  jogu,  pod vedením certifikovanej cvičiteľky Lenky Konôpkovej.

Porota vybrala 12 najlepších, ktorým ešte raz srdečne gratulujeme: 1.miesto: Kristína Fedáková, 2.miesto:  Viktória Csillag, 3.miesto: Kristína Dugová

4.-12. miesto bez určenia poradia: Nikola Surovcová, Veronika Gnaľová, Petra Burianová, Gabriela Dermeková, Patrícia Chudá, Ivana Brcková, Eva Balážová, Mariana Janošková

Špeciálne ocenení boli aj zástupcovia z radov študentov : Ján Koristek, Matúš Mošat, Ladislav Imre, Gabriel Lesanský a Denis Marek.

Všetkým dievčatám a chlapcom patrí veľká vďaka za účasť, pretože v mnohom prekonali samých seba a dokázali vytvoriť úžasnú atmosféru počas všetkých troch hodín cvičenia.

Späť