Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

S hlbokou účasťou a smútkom sme prijali oznámenie, že nás navždy opustila kolegyňa a priateľka doc. PhDr. Edita Rohaľová, CSc.

vložil: Renáta Chosraviová

Ovčí hrudkový syr, kozí hrudkový syr, ovčie syrové špeciality, kozie syrové špeciality, kravské syrové špeciality a ovčia bryndza. To boli kategórie, do ktorých boli rozdelené mliečne farmárske výrobky v súťaži 7. ročníka memoriálu doc. Egona Gyarmathyho.

vložil: Renáta Chosraviová

V rámci slávnostného programu výstavy Agrokomplex sa už tradične koná galavečer, na ktorom sú odovzdávané rezortné vyznamenania a špeciálne ceny ministerky významným osobnostiam.  Medzi nimi aj z SPU v Nitre.

vložil: Renáta Chosraviová

Tradičnou súčasťou výstavy Agrokomplex je udelenie ocenenia Zlatý kosák, ktoré sa odovzdáva v kategóriách: rastlinná výroba a mechanizácia, živočíšna výroba a veda a výskum. Tohtoročný Zlatý kosák v kategórii veda a výskum získala, v konkurencii ďalších nominovaných publikácií z SPU, NPPC, SAV a iných organizácií, vysokoškolská učebnica Vinárstvo, someliérstvo a enogastronómia, ktorá vyšla vo Vydavateľstve SPU v Nitre.

vložil: Renáta Chosraviová

V mysliach strednej generácie a ľudí pamätajúcich si trochu viac, sú posledné augustové dni spájané s medzinárodnou poľnohospodárskou výstavou Agrokomplex. Tá vždy bola prezentáciou výsledkov práce ľudí z poľnohospodárskej oblasti, ktorí každý deň musia ísť do maštale alebo na pole, musia pripraviť podmienky a vyrobiť produkty na náš každodenný stôl. Výstava Agrokomplex bola vždy spájaná aj s oslavou výsledkov práce našich poľnohospodárov a potravinárov, bolo to vzdanie úcty k ich každodennej náročnej práci a prezentáciou najnovších prvkov smerovania poľnohospodárstva.