Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Na výstavisku Agrokomplex sa od 20. do 23. marca koná 4. medzinárodný veľtrh poľnohospodárskej techniky a mechanizácie Agrosalón, kontraktačno-predajná výstava Rybárstvo, ktorú organizátori tento rok obohatili o výstavu Poľovníctvo. Významnou súčasťou veľtrhu je aj sprievodný odborný program, ktorý gestoruje Technická fakulta SPU v Nitre.

vložil: Renáta Chosraviová

Klub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v Nitre a Združenie mladých farmárov na Slovensku organizovali 19. marca v Kongresovom centre ŠD A. Bernoláka medzinárodnú vedeckú konferenciu Aktuálne problémy trhu s pôdou na Slovensku. Jej cieľom bolo zosúladiť vlastnícke a užívateľské vzťahy k pôde so záujmami hospodárskeho rozvoja vidieka.

vložil: Renáta Chosraviová

Do Valentínskej kvapky krvi sa 4. marca zapojili členovia Folklórneho súboru Zobor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Desať chlapcov a dievčat, vyobliekaných v krojoch, darovalo najcennejšiu tekutinu v Národnej transfúznej stanici v Nitre.

vložil: Renáta Chosraviová

Veľvyslanec Indickej republiky na Slovensku Rajiva Misra 27. februára zavítal na SPU v Nitre. Cieľom návštevy bolo zintenzívnenie doterajšej akademickej a vedeckovýskumnej spolupráce, ale aj naštartovanie novej kooperácie. • foto •

vložil: Renáta Chosraviová

Na SPU sa 26. februára konal 3. ročník celouniverzitného Dňa kariéry. Zúčastnené subjekty predstavili pre študentov a budúcich absolventov SPU rôzne projekty, kariérne príležitosti či programy kariérneho rastu a tiež informácie, ktoré im pomôžu lepšie sa zorientovať a uspieť na trhu práce. • foto •