Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

V rámci programu Erasmus Mgr. Jan Mandys, PhD., z Ústavu správnych a sociálnych vied Fakulty ekonomickej a správnej Univerzity v Pardubiciach, ČR, absolvoval od 18. do 20 júna prednáškový pobyt na Katedre práva Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre.

vložil: Renáta Chosraviová

V rámci programu Erasmus doc. Ľuboš Jurík z FZKI začiatkom mája navštívil Univerzitu v Teheráne, v Iráne.

vložil: SPU Web Editor

Vyľudňovanie vidieka, opúšťanie pôdy, strata biodiverzity... Pomalý, ale často nezvratný proces. Tvorcovia politík ho môžu pozitívne ovplyvniť, ak majú informácie o efektívnosti a  prospešnosti nástrojov. Na pôde Českej zemědelskej univerzity v Prahe odštartovali trojročný projekt zameraný práve na riešenie otázok rozvoja vidieka a biodiverzity v poľnohospodárstve, na ktorom sa podieľa aj Technická fakulta SPU v Nitre.

vložil: Renáta Chosraviová

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 21. júna uskutočnila Zlatá promócia absolventov Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, ktorí ukončili štúdium v roku 1969.

vložil: Renáta Chosraviová

Vo Výskumnom centre AgroBioTech SPU v Nitre sa 20. júna konal projektový workshop, ktorého cieľom bolo formulovať vízie a priority regionálnej biohospodárskej stratégie prostredníctvom interaktívnej diskusie zainteresovaných strán. Podujatie bolo súčasťou aktivít H2020, projektu cieleného na posilnenie biohospodárstva v desiatich európskych regiónoch.