Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., Kolíňany a Technická fakulta SPU v Nitre organizovali 18. októbra v areáli VPP v Kolíňanoch prvý ročník Univerzitného dňa techniky. Špičkovú poľnohospodársku techniku predstavilo stovkám návštevníkov - najmä študentov SPU, ale aj viacerých stredných škôl - sedem firiem.

vložil: Renáta Chosraviová

V októbri, mesiaci úcty k starším, sa už pravidelne koná  stretnutie s bývalými zamestnancami SPU v Nitre, ktoré organizuje Univerzitná odborová organizácia, pod záštitou fakúlt. Tento rok sa konalo 17. októbra v Kongresovom centre ŠD A. Bernoláka.

vložil: Renáta Chosraviová

Posunúť vzdelávanie a výskum na Slovensku v oblasti obchodu, marketingu, manažmentu a  ekonómie s využitím najnovších technológií, je cieľom štvorročného projektu – vytvorenia unikátneho Laboratória spotrebiteľských štúdií na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

vložil: Renáta Chosraviová

Sekcia pre vedeckú, odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu ocenila 27. septembra v bratislavskom Zichyho paláci najlepšie diela v oblasti vedeckej a odbornej literatúry za rok 2017. Prémiu získala aj vedeckovýskumná pracovníčka SPU v Nitre.

vložil: Renáta Chosraviová

S cieľom poskytnúť priestor na diskusiu o pozemkových úpravách z pohľadu ich potenciálu a prínosov, reálnej využiteľnosti spoločenského a ekonomického dosahu a dopadu na životné prostredie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Komora pozemkových úprav SR organizujú 11. - 12. októbra medzinárodnú vedeckú konferenciu Slovensko - krajina neznámych vlastníkov.