Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Botanická záhrada – Vivárium SPU v Nitre v spolupráci s Klubom chovateľov korytnačiek zorganizovali už štvrtý odborný seminár, ktorý sa konal 16. marca vo výučbovej miestnosti skleníkov BZ. Nosnou témou bol záchranný program morských korytnačiek.

vložil: Renáta Chosraviová

Na Katedre ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre a v obci Viničky od 11. do 14. marca prebiehajú kurzy zamerané na ovocinárstvo, vinohradníctvo a vinárstvo. 

vložil: Renáta Chosraviová

Nová kniha s názvom Vinárstvo, someliérstvo a enogastronómia prináša komplexné najmodernejšie poznatky z oblasti vinohradníctva, vinárstva, vinárskych technológií, chemického zloženia vína, ale aj zo someliérstva a enogastronómie. Autormi sú uznávaní odborníci v uvedenej oblasti z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre  - prof. Štefan Poláček, prof. Ján Tomáš, doc. Vladimír Vietoris a Ing. Mária Lumnitzerová. Ako  uvádzajú, komplexná publikácia o úlohe vína v kultúrnom dedičstve národa, jeho výrobe, chemickom zložení, servírovaní a význame v enogastronómii doposiaľ na Slovensku chýbala.

vložil: Renáta Chosraviová

V priestoroch Technickej fakulty SPU v Nitre 5. marca otvorili jedinečnú výstavu cirkulárnej ekonomiky na Slovensku. Návštevníci môžu vidieť viac ako dvadsať produktov a služieb firiem, ktorým nie sú cudzie pojmy ako recyklácia, ekodizajn, opätovné používanie, refurbishing, upcycling alebo zero waste. Podujatie je súčasťou medzinárodného projektu MOVECO.

vložil: Renáta Chosraviová

Pozemkové úpravy. Horúca téma posledných mesiacov na Slovensku vyvolávajúca diskusie, ktoré sú prezentované nie vždy príjemnými vyjadreniami zúčastnených strán. Paradoxom celého procesu je, že všetky zúčastnené strany chcú dospieť k rovnakému výsledku – k poriadku vo vlastníckych vzťahoch na Slovensku, len zatiaľ nedokážu nájsť spoločnú reč. O nástrahách, ktoré prináša „chaos“ vo vlastníckych vzťahoch pre nás všetkých, sme hovorili s doc. Zlaticou Muchovou z Katedry krajinného plánovania a pozemkových úprav Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.