Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

V Kolíňanoch sa 9. novembra konal už tradičný výlov rýb. Pozvanie vedenia SPU na čele s rektorkou doc. Klaudiou Halászovou na túto spoločenskú udalosť prijali aj predstavitelia mesta, VÚC a priaznivci univerzity. 

vložil: Renáta Chosraviová

Slovensko aj tento rok pozná laureátov prestížnej Ceny za vedu a techniku. Medzi ocenenými sú aj dvaja pedagógovia z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre - prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., z Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva a Ing. Attila Tóth, PhD., z Katedry záhradnej a krajinnej architektúry. 

vložil: Renáta Chosraviová

Pri príležitosti 16. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa 7. novembra konala Vedecká konferencia doktorandov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva a Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v  Nitre, organizovaná pod záštitou dekanov uvedených fakúlt.

vložil: Renáta Chosraviová

Dlhodobá spolupráca FEM SPU v Nitre so spoločnosťou Deloitte sa prejavuje vo viacerých oblastiach. Jednou z nich je pravidelné uskutočňovanie vzdelávacieho workshopu Deloitte College.

vložil: Renáta Chosraviová

Zástupcovia EIT Food Hub z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU  v Nitre sa 6. novembra zúčastnili na výstave Gastro a Kulinária na Agrokomplexe v Nitre, kde využili možnosť oboznámiť odbornú i laickú verejnosť so svojimi aktivitami na tému Inovatívne smery startupistov v oblasti potravinárstva.