Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

K zelenej infraštruktúre SPU v Nitre prispievajú svojimi novými projektmi aj študenti. Príkladom je aj projekt komunitného kompostovania pre študentov, ktorí bývajú na študentskom domove.

vložil: Renáta Chosraviová

Filozofiu zelenej univerzity napĺňa na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre ďalší projekt. Jeho cieľom je budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, adaptácia urbanizovaného prostredia na zmenu klímy, zavádzanie systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, ako aj zlepšenie environmentálnych aspektov na verejnom priestranstve univerzity. Okrem zlepšenia mikroklímy v mestskom prostredí pôjde aj o zachovanie biodiverzity, ekologickej stability a estetickej funkcie riešeného areálu.

vložil: SPU Web Editor

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre patrí medzi štvoricu slovenských univerzít, zaradených do hodnotenia Times Higher Education World University Ranking.  Výsledky nového ročníka jedného z najprestížnejších univerzitných rankingov predstavili 11. septembra v  Zürichu. V rebríčku Europe Teaching Ranking sa SPU umiestnila v TOP 200.

vložil: SPU Web Editor

Na futbalom štadióne v Lieskovci v okrese Zvolen sa 12. septembra uskutočnil tradičný Turnaj troch univerzít o putovný pohár rektora. Záštitu nad podujatím prevzal prof. Rudolf Kropil, rektor zvolenskej Technickej univerzity. Víťaznú šnúru futbalistov SPU tento rok prerušil domáci tím, ktorému v penaltovom rozstrele viac prialo šťastie a stal sa víťazom turnaja.

vložil: SPU Web Editor

Vidiek je vizitkou každého regiónu a krajiny. V súčasnosti sa sem sťahuje stále viac ľudí pracujúcich v mestách, objavuje sa tu malý i väčší priemysel. Vzhľad a rozmiestnenie obytných a priemyselných budov spolu s technickou a zelenou infraštruktúrou vytvárajú vidiecke prostredie, ktoré ovplyvňuje sociálne aj environmentálne podmienky života. Problematikou vidieckych stavieb sa 10. septembra na pôde SPU zaoberali účastníci konferencie RUBER 2019.