Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

V Poprade sa 17. októbra začal ďalší ročník roadshow Kam na vysokú, série výstav pre žiakov stredných škôl, ich pedagógov a rodičov, ktoré majú pomôcť budúcim vysokoškolákom pri výbere univerzity. Prezentovali sa na nej aj fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

vložil: SPU Web Editor

Pri príležitosti životného jubilea 75 rokov a za významný prínos pre krajinnú architektúru nominovala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a LE:NOTRE Institute profesora Jána Supuku na cenu Európskej rady škôl krajinnej architektúry (ECLAS). Ocenenie si prevzal 16. októbra 2019 z rúk prezidentky ECLAS Dr. Ellen Fetzer.

vložil: Renáta Chosraviová

Celouniverzitný Deň kariéry (15. 10.) priniesol aj zaujímavé podujatie – tzv. sociálny HACKATHON. Išlo o súťaž, v rámci ktorej päť študentských tímov hľadalo praktické riešenie problému ako znižovať potravinový odpad v domácnostiach na Slovensku.

vložil: Renáta Chosraviová

Deň kariéry SPU v Nitre vznikol z potreby čo najviac prepojiť štúdium a prax. Zámerom je sprostredkovať osobné stretnutie študentom - budúcim absolventom so zástupcami firiem, sprostredkovať im prácu, stáž, brigádu, prax alebo spoluprácu na bakalárskych a diplomových prácach. Tohtoročné podujatie, ktoré organizoval rektorát spoločne s fakultami, sa konalo 15. októbra a prinieslo aj nové aktivity.

vložil: SPU Web Editor

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu sa pri príležitosti osláv 60. výročia jej založenia uskutočnili 8. a 9. októbra dve zaujímavé podujatia, obe so zámerom priniesť na univerzitnú pôdu viac praktických skúsenosti.  Tie študentom prezentovali zástupcovia veľkých spoločností, skúsení, ale i začínajúci podnikatelia.