Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Nadácia Tatra banky vyhodnotila grantový program Kvalita vzdelávania, ktorý existuje už od roku 2006. Jeho cieľom je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby na slovenských vysokých školách a priblížiť vzdelávací proces štandardom svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj reálnym potrebám praxe. Tento rok hodnotiaca komisia zložená z piatich externých expertov rozdelila sumu 65 109 eur medzi 19 najlepších projektov. Dva z nich sú z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

vložil: Renáta Chosraviová

Na znak úcty a zdarného priebehu žatevných prác 23. júla odovzdal konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku, s.r.o., Kolíňany Ing. Ján Lajda rektorke SPU v Nitre doc. Klaudii Halászovej žatevný veniec. Veniec uvitý na záver žatvy je symbolom práce ľudských rúk a úrody.

vložil: Renáta Chosraviová

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre v spolupráci s Regionálnou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou Trnava, Zväzom zeleninárov a zemiakárov Slovenska a Ovocinárskou úniou SR zorganizovala 18. júla Laboratory workshop day s praktickými ukážkami využitia laboratórnych a terénnych možností pre domáci biznis a podnikateľské stratégie.

vložil: SPU Web Editor

Na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku SPU v Kolíňanoch prebieha už desať rokov výskum vplyvu použitých technológií na kvalitatívne parametre porastov a pôdy. Cieľom je eliminovať degradáciu pôdy prejazdmi strojov.

vložil: SPU Web Editor

Nadácia COOP Jednota už po tretíkrát podporila rozvoj regiónov prostredníctvom Programu podpory lokálnych komunít. Medzi  26 víťaznými projektmi bol aj projekt Centra univerzitného športu SPU v Nitre. Grant vo výške 6-tisíc eur, ktorý získal,  je určený vybudovanie outdoorového ihriska.