Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., privítal na pôde univerzity mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Bieloruskej republiky v SR Igora Alexandroviča Leščeňu. Cieľom jeho návštevy boli rozhovory o nadviazaní hlbšej spolupráce SPU v Nitre s bieloruskými univerzitami a výskumnými inštitúciami.

vložil: SPU Web Editor

Na pôde Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre sa 19. apríla zišli účastníci stretnutia k projektu grantovej schémy Erasmus+, Strategické partnerstvá s názvom: Vytvorenie HACCP tréningových modulov v oblasti bezpečnosti potravín a krmív vo svetle európskych štandardov.

vložil: SPU Web Editor

Jar prináša do Nitry už tradične Gardeniu, medzinárodnú predajnú výstavu pre záhradníctvo, záhradkárov, priateľov bonsajov, kvetov a životného prostredia. Na národnom výstavisku Agrokomplex ani v tomto roku nechýbala Botanická záhrada a v OC Centro sa návštevníkom predstavila Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva.

vložil: SPU Web Editor

Zástupcovia vedenia našej univerzity  prijali 17. apríla na pôde špičkového výskumného centra AgroBioTech  delegáciu,  vedenú veľvyslankyňou Kuby na Slovensku, J. E. Yamilou Soniou Pita Montes.

vložil: SPU Web Editor

Akademický senát Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na svojom zasadnutí 11. apríla 2018  volil kandidáta na funkciu rektora na nasledujúce štvorročné funkčné obdobie. Z desiatich navrhnutých osobností kandidatúru prijali: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., dekanka FZKI, prof. Dr. Ing. Elena Horská, dekanka FEM, prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc., vedúca Katedry udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ a doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., dekanka FEŠRR.